TRAFIKANTBRUS OCH ASSISTANS FRÅN TINDRA66

december 23, 2008

RUN ALONG WITH CAPTAIN JACK RIGHT LEFT LEFT RIGHT

Då är det dags för Julhelgen. Många av er stökar runt och stressar.  Jag hade tänkt skriva ngt halvklychigt. Ville tala med er  bellskurvan marknadsdominans, innovatörer, apor och  early adapters samt chasm.

Men jag avstår från det twittret ang sociala media. Det då jag befinner mig i mainstreamdeltat för att röja upp lite.

Jag hoppas jag får se  mer av dessa innovativa missionärer efter julhelgen, det så vi kan ge ”laggardsen” i Rosenbad en riktigt god match i deras drillmanege. Till er alla från mig alla vill jag bara säga ett enda ord TACK¨och glad påsk.
För er spelas Run along ”captain jack”.. left right right left.
Annonser

FRA LAGEN: SKALLGÅNG!

augusti 27, 2008

The Swedish spyder

The Swedish spyder

Skallgång så definierar jag det som pågår angående FRA lagen och dess kombattanter. Som jag väljer att förstå, så verkar det som om de små olydiga barnen ska uppfostras och läras veta hut.  Och en del av oss kritiker är inte ett dugg bättre, vi läxar upp våra politiker.

Det bli liksom att: FRA motståndare har inte förstått det FRA anhängarna har förstått och omvänt. Hela diskussionen låser sig. Det uppstår tolkningsskillnader och dusterna i argumentationen blir råare, kallare och mer avståndstagande. Det som är menat att vara en dialog  och ett genuint engagemang och intresse för politik och  för sakfrågan om personlig integritet, har istället övergått i en ren klappjakt.  Det  tävlas nästan i att hitta de mest sinnrika formuleringarna. Jag (vi) blir förblindade och anser inte att våra antagonister kan ha förstått något jag (vi) inte förstått.

Ett slags världsmästerskap i argumentationsteknik har börjat. Har vi valt rätt arena för vår strid? Den ene vill överglänsa den andre. Kanske är det dags att stanna upp som felfinnare och istället börja fundera på om ett sådant förhållningssätt leder till det som vi (jag) först ville åstadkomma. Eller om det istället blir kontraproduktivt.

Visst det är härligt att kunna raljera och bevisa sakfel och märka ord. Bevisa sin intelligens och sina kunskaper på djupet, bredden, och höjden. Om Vi fortsätter så här kommer vi som FRA granskare kanske inte att bli tagna på allvar. Bilden av oss som gapiga gåpåiga extremister riskerar att förstärkas.

Luras samt lurar vi oss själva att gå i en fälla så att vi framstår som angripare, och gör bort oss rent debattmässigt. Jag är orolig för det. Vi får se då TV har en direktsändning med Janne Josefsson i TV om FRA lagen imorgon. Det får inte bli samma dåliga eftersmak jag satt med då jag såg debattprogrammet om fildelning.

Efter att ha studerat bloggen opassande och de brevsvar hon fått från de utvalda och betrodda går inte att ta miste på att många av dem känner sig hotade. Var det vårt syfte? Var det mitt syfte?

När jag läser i svaren ger de mig en känsla av återhållen ilska och frustration. När jag läser en del andra bloggares inlägg och kommentarer ja även mina inlägg emellanåt upplever jag en överlägsenhet och samma arrogans som vi anklagar en del politiker för att bemöta oss med. Det är inte svårt att dissekera argument och förinta människor och deras brist på kunskaper om än det ena än det andra. 

Är det rent av så att även vi anpassar våra argument efter opinionen bara för att vi har medvind nu, och själva producerar bevis och sakframställningar som kanske inte är helt sanningsenliga. Har vi också fastnat i den paternalistiska diskursen?

I en text som heter omriktning för det professionella samhället rapport 99 av Bengt Åke Wennberg & Monica Hane definierar de begreppet skallgång så här i kapitlet skallgången på ledare.

”Diskrepansen skapar osäkerhet, otrygghet och generar därför aggressivitet mot makthavare och auktoriteter i allmänhet. Denna aggressivitet blir ofta epidemisk. Det verkar fungera som i en hundgård. När en hund börjar skälla startar alla andra. Det blir en skallgång.

Det kan vara svårt att undvika att engagera sig i denna skallgång eftersom den till sin natur inte är sakligt grundad utan är ett socialt fenomen. Man förväntas vara med och skälla. Genom skällandet hjälper man till att misskreditera dem som skallgången riktat in sig på.

Det är dags att vara självkritisk och fråga sig vilket kultur och debattklimat vi kritiker själva medverkar till.

Lästips SVD Metod finns men inget mandat

Frapedia

SVD Hjältekransen är inte målet i FRA-debatten

FRA’s metoder granskas : Enligt Ny Tekniks källor handlar det om såväl enskilda underrättelser som stora trafikmängder, eller så kallad rådata, som FRA, Försvarets radioanstalt, får del av!

 Andra bloggar om FRA integritet

Lyssna på Sven Ingvars

Börja om från början Svensk politik genomskådad av Mark Klamberg

Te dans mä karlstatösera!


FRA-MEDLEYT OCH CIRKELRESONEMANG!

augusti 25, 2008
Redigerad 2008 08 25

FRA medley. Den 16september ska det demonstreras. Folkfest är påbjudet på olika ställen i Stockholm då riksdagen öppnar igen. Otaliga är konsekvensanalyserna så den parlamentariska utredningen som socialdemokraterna vill ha till stånd är i princip färdigställd. Det är bara att fiska ur bloggdammen. FRA hjälper säkert till att vaska fram sina guldkorn, eller inte! ;D

Nu börjar jag personligen sakna en komparativ analys på hur sigintkontrollen ser ut i andra länder. Många av blogginläggen där FRA nu debatteras hamnar i cirkelresonemang och argumenten är och förblir de samma. Svenska medborgare ska inte riskera att oskyldigt hamna i ett massivt datatrålande. Och signalspaning är inte detsamma som kommunikationstrålande/ massfiskande efter olika variabler.. typ, cky cky peacekeeper. (Peacekeeper är en missil) Tricky Dicky smeknamn på Nixon en gång då det begav sig.

FRA kan hjälpa till med brottsbekämpande insatser då de har Rikspolisen, Tullverket samt Säpo som kunder. FUN försvarets underrättelsenämd är vingklippt och kompetensen ej tillräcklig. Ledamöterna är stumma eller har yppandeförbud! Har de kommit fram till något av vikt någon gång?  Och utnyttjar FUN sitt mandat tillfredställande? Har de överhuvudtaget tagit några intiativ till en genomgripande översyn  av verksamheten de är satta att kontrollera.

Partnerskapsavtalet med homeland security har legat och snurrat i mitt medvetande de senaste dagarna och kanske vi måste börja och ställa frågor kring det även då vi samtalar om FRA-lagen. Dokumentet är svårtolkat men det finns en hel del ”partnerskapsprojekt” som jag kan tänka mig har med signalspaning och comintteknik att göra.

Avtalet är nog
ett state of the art agreement som bidragit till att låsa in regeringen i en svår position. För det skulle mycket väl kunna vara så att vi tagit emot en del projektpengar av någon eller några part (er) som agerar som ”voice of their masters” för att parafrasera Bengt Åke Wennbergs uttryck.

Byt namn på brusgruvan när lagen görs om. Radioanstalt vad är det för namn på en brusmyndighet?

Här är härligt luddiga formuleringar för partnerskapsprojektet med U.S Homeland Security att börja borra i för hugade.

Means of Achieving Objectives

The Parties shall seek to achieve the objectives set out in Article 2 (Objective) by means which may include, but are not limited to:

a) facilitating a systematic exchange of technologies, personnel, and information derived fromor applied to similar and complementary operational Research, Development, Testing and Evaluation;

b) collaborating to develop technologies and prototype systems that assist in countering present and anticipated terrorist actions in their respective territories and other homeland threats that satisfy their common strategic interests and requirements;

c) integrating or adapting the homeland security technologies of each Party to save development costs;

d) conducting evaluation and testing of prototype homeland security technologies;

e) developing an approach to identify shared priorities, including areas of research for Cooperative Activity.


Andra bloggar om FRA


ÄGNAR SIG VÅRA POLITIKER ÅT NOBLE LIES OCH WILFUL IGNORANCE

augusti 20, 2008

Noble lies och *wilful ignorance är två begrepp jag försöker bekanta mig med.  Noble lies antyder att det är mer effektivt för politiker att ljuga nobelt samt manipulera genom retorik för att effektivare få igenom sin politik och sina förslag. Demokrati är ju som sagt annars en ganska långsam process.

Jag anser faktiskt svenska moderna riksdagspolitiker borde akta sig för att fastna den nobla ljugarfällan. På något sätt verkar det som om medlemmar i den folkvalda eliten uppfattar att tala sanning är att kasta pärlor för svin.

Som opolitisk men engagerad medborgare så vill jag veta de bakom liggande motiven till FRA lagstiftningen och jag nöjer mig inte med de formuleringar jag serverats på senaste tid. Argumentationen haltar! Det är därför vår skyldighet som medborgare undersöka att lagstiftandet inte baseras på nobla lögner.

Jag blir inte heller ett dugg charmad av att generaldirektör Ingvar Åkesson med personal bjuder in Ja sägarna inom riksdagen till Lovön för konferens. Det logiska vore ju att bjuda in de duktiga kritikerna för konstruktiva samtal, eftersom det är de som kan ställa de svåra frågorna till sigint och comints agenter och mänskliga filter i underrättelseinhämtningsprocessen. Att predika för redan frälsta är ju ingen konst för att uttrycka mig milt.

Anser inte våra betrodda folkvalda att vi som medborgare är vuxna nog att hantera sanningen och kanske är det så att det finns en grundmurad attityd inom folkviljans palats, att svenskar är mentalt handikappade och att vi inte ska tro att politiker kan garantera välfärd. Nej och jag tror inte blint att politiker endast gör det rätta och det goda.

Kanske det finns en del folkvalda som väljer att främja sin karriär framför svenska folkets väl. Fredrik Reinfeldt skrev om att svenskar var ”mentalt handikappade” det i sin bok ”det sovande folket” Tur att jag har arvsanlagen för att vara mentalt handikappad då, så jag har något att skylla på!

Politiker ska inte oemotsagda få förleda oss medborgare att tro att lagstiftnigsprocessen leder till det goda samhället med hjälp av sina vita små lögner! Argument och uttalande liknande de nedan ska prövas och tolkas!

Samt vilka gränser är det mer som ska tänjas i kampen mot terrorismen i Sverige? Den personliga integritet är en!

”-jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser … eh … för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta.

Jag tror att svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. … eh …

-och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka … eh … komma undan diskussion i den här frågan”

Fredrik Reinfeldt uttalar sig om de två egyptiska medborgare som 2001 med CIA:s hjälp avvisades till hemlandet, där de utsattes för tortyr. Källa: Sveriges Radio P1, Studio Ett, 12 december 2004, kl. 17.00-17.45.

* You commit this fallacy if you ignore any evidence brought before you, without attempting to give reasons

Lästips : Noble lies and perpetual war: Leo Strauss, the neocons, and Iraq


MISSTRO MOT MISSTRON BIDRAR TILL HYCKLERI!

augusti 12, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/tindra_uggla.jpg

Misstro mot misstron så kanske vi ska sammanfatta den senaste tidens event kring Fra lagen. Utspelen är många och det senaste är Partisekreteraren Per Schlingmans senaste inspel. Han vill inrama (framing) FRA lagen och omvandla massavlyssningskonceptet till en antiterrorlag.

Klassiskt lingvistiskt och semantiskt grepp. Och självklart ger denna metafor upphov till att Sverige skulle stå eller kunna komma att stå inför ett alllvarligt terrorhot. Politikers och mitt arbete som medborgares skyldighet borde därför istället vara att hitta goda metaforer som upplöser osäkerheter och rädslor, istället för att förstärka och föra tankarna till krig och terrorism, och att Sverige står inför ett direkt terrorhot.

I dagarna befinner jag mig på ett seminarium hos samarbetsdynamik där vi tar upp diskursens makt. Och det som pågår nu är ett lysande exempel hur den flytande osäkerheten tar överhanden. Politiker och makthavare gör allt i sin makt för att bibehålla rådande ordning i det offentliga samtalet. Detta istället för att sätta sig ner att och fundera på hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Diskursens makt är otroligt stark och kanske är det så att vi lever i ett föråldrat tänkesätt som härstammar från upplysningstiden.

Bloggaren Emma på Opassande funderar påmycket riktigt på hur det är ställt med den representativa demokratin. Och ett av mina inspel i veckans seminarium som jackar i heter är demokratin i fara.

Det är kanske så att vi måste hitta nya former för att utöva och utveckla konceptet demokrati.Vissa inom politikerskrået behöver förstå att accountability är ingenting som kan överlåtas åt andra än självet.

Det handlar om strukturer och att kunna stå för de värderingar som man i grunden har. Att kunna redovisa de överväganden man gör under tiden man gör ett ställningstagande. Men vissa scenarios ska tas med under övervägandet. Bra som dåliga. Att bara redovisa ”to make accountable” håller alltså inte i längden.

Ansvarskompetensen måste alltså utvidgas. Jag menar inte att framtida konsekvenser tillfullo kan upptäckas. Och det är nödvändigt att föra fram obekväma sanningar i ljuset även om Per Schlingman vill göra detta i slutna rum. Det om man vill bidra till en framtida samhällelig transformation förankra goda exempel.

Överensstämmer inte dessa värderingar med det som kallas ledningen eller överheten inom partiet eller någon annanstans så blir det hyckleri eller kommunikativa paradoxer!

Jag citerar nedan en text som Bengt Åke Wennberg på Samarbetsdynamik har samanställt inför fortsatt arbete 2008/ 2009 med denna allvarliga och mycket viktiga fråga.

Dagens diskurs har således enligt min mening fått fel fokus genom att fastna i frågan om avlyssning och i referenser till ett föråldrat demokratibegrepp. Kommunikationen kring FRA-frågan blivit diskriminerande, tystande och kränkande.

Visa riksdagsmän har tvingats rösta mot sin personliga uppfattning. Andra anser att de underförstådda reglerna för demokratisk utredning och beslutsfattande inte har följts.

De revolterande riksdagsmännen har därför inte främst protesterat mot lagen. De har förstått att vår demokrati är i fara. Det hedrar de protesterande riksdagsmännen och bloggarna att de fört upp detta i ljuset. Jag tvivlar emellertid på att någon politiker genom denna händelse drabbas av eftertankens kranka blekhet och tar itu med hoten mot vår demokrati.

Man ser nog det som hänt som ett undantag. Man skyler över och tröstar sig med de två strategierna – den auktoritära och den kollektivistiska – nog fungerar i alla fall. Men tänk om så inte är fallet på lång sikt! ”

Lästips Diskursens makt introduktion till SD Open 2008

SVD när medborgarna larmar


MEN TIBETS INTEGRITET DÅ? – OS OCH KINA!

augusti 8, 2008
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/FLAMES%20OF%20TIBET.jpg

Om några timmar så startar de olympiska spelen. Jag kommer inte att titta på en enda timme OS. Det är min personliga protest mot det tystande som pågår ang de förhållande som Tibetaner lever under. De har inskränkt religionsfrihet. Befolkning tvångsförflyttas. Kina fortsätter begå brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Självklart ska det Kinesiska folket få glädjas åt spelen där är jag helt enig med hans helighet Dalai Lama. Det är den högsta politiska ledningen som ska påverkas via de kanaler som finns tillgängliga.

Vi har bevittnat hur Tibetanernas protester slås ner och munkar tar till våld som en sista utväg för att bli lyssnade på. Frågan är komplex och ger man sig in i debatten så är det bäst att vara påläst. Läser i the guardian om två aktivister från England som blev utvisade från Kina då de protesterat. Det är trist och jag ragerar med att ta ett djupt andetag för att hämta krafter.

Jag har inga bra argument just nu mer än att jag värnar om tibetanernas integritet och kulturella arv. Och jag gärna skulle se våra stora svenska företag vara lite mer offensiva då det kommer att göra påtryckningar om de mänkliga rättigheterna i Kina. Förmodligen görs det mycket i det tysta som inte kommer till vår kännedom. Dvs den tysta diplomatin.

En eloge ska ges till de idrottsmän som gått ut i ett gemensamt brev till den Högsta politiska ledningen i Kina. Emma Green, Alhaji Jeng och Johan Wissman.

När jag hörde och läste om detta igår så applåderade jag och fick tårar i ögonen.

Vilket mod och de gör det trots vetskapen att det kanske blir någon form av reaktion från Kina. Samt att de visar att de är privatpersoner som tar ställning i en  viktig fråga.

Men var är rösterna från de företag som verkligen skulle kunna göra skillnad. Ericsson är ju en stora aktörerna på den Kinesiska marknaden och jag hoppas verkligen att de sätter press på Kineserna angående de mänskliga rättigheterna och censuren. Eller är det i själva verket så att Ericsson bidrar till cencuren.

Det här med corporate responsibility ska jag forska i under de veckor spelen pågår. Upp till bevis nu SAAB, Ericsson, ABB, VOLVO, SCANIA och andra svenska företag som gör affärer i Kina.

Lästips: Olympics is China’s training ground for world leadership


ANDERS WIK f.d FRA SKINGRAR DIMMORNA ÅT ALLIANSEN

juni 28, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/The%20Swedish%20Spyder.jpg
The Swedish Spyder” skapad av Margareth Osju och används med hennes tillstånd.
Uppdaterad 2008 06 29

Välkommen ut ur dimman Anders Wik. Trevligt att du hittade till tangentbordet till sist. Bättre sent än aldrig. Men jag tycker att det hade varit förnämligt om FRAs snälla och trevliga medarbetare hade hjälpt till att med ett klargöra i ärendet väldigt mycket tidigare. Läste intresserat direktörens genmäle på debatten och jag vet inte om jag blev så mycket klokare.

Sista stycket gör mig förbryllad ”Trovärdigheten gentemot kritikerna bör öka när FRA – eller övervakarna – redovisar hur väl ”inrikesspärrarna” fungerat i praktiken. I övrigt måste vi kunna lita på att en statlig myndighet följer lagen.

Och vi måste kunna lita på att de som övervakar gör sitt jobb. Kan vi inte det så spelar det väl ingen roll vilka lagarna är – FRA antas väl ändå bryta mot dem”

På vilket sätt antas kritikernas trovärdighet öka om det visar sig att inrikesspärrarna fungerar. Trovärdigheten gentemot kritikerna borde minska och att förespråkarna till lagen får rätt. Eller var det här en freudiansk felskrivning.

Ingen som är seriös i debatten har motsatt sig signalspaning under strikt reglerade former och det är tydligt att Ander Wik som så många andra förespråkare inte läser argumentationen ordentligt hos de seriösa motståndarna. Härligt att notera att opassande och Svensson m.fl avtäcker och borrar i samarbetsavtalet ang Homeland security och informationsutbytet.   I April 2007 hade jag det uppe första gången som ni kan läsa här under titeln MAJOR ODENBERGS PARTNERSKAP MED USAs HOMELAND SECURITY!

Vad vi motvallare eftersträvar är en ordentlig transparens och genomlysning i efterhand. Det för att hålla ev interna illbattinga på plats. Så att det inte ska kunna bli ändamålsglidningar och att onödiga affärer ska uppstå. Ingar Åkesson skriver på svd Brännpunkt FRA kan inte spana på folket nehej du? Men FRA kan spana och sälja byta information om folk och andra objekt som avger avvikande signaturer eller mönster.

Ja jag är lekman sigint- Ingvar men jag vet i alla fall att små signalpaket tele eller internet går via olika noder inrikes eller utrikes och kodas ibland under en signalkod som heter AAL 0 eller AAL5 , ATM Adaptation Layer.  

Eh det där domstolsliknande organet det låter oroväckande likt något organ som finns på andra sidan Atlanten. En aktör som inte heller har någon reell makt mer än att bevilja tillstånd och det snabbt som attan in the name of homeland security!
 

Att ha jäviga utpekade från Rosenbad det tror jag inte på i varje fall inte då vi sett hur konstitutionsutskottet arbetar. De har förbrukat sin trovärdighet som det ser ut idag.

Under 2010 kommer nog poletten att trilla ner och och dimman skingras vare sig man lystrar till namnet Fredrik Reinfeldt, Sten Tolgfors, Maud Olofsson, Thomas Bodström eller Mona Sahlin.

Det som har hänt den senaste tiden har blivit en katalysator för maktmissbruk egofrossa och nonchalans. Samt för långa tider att kråma sig på glänsarparkett.

Vi som väljare ska vara väldigt oroliga när vi har en Vice statsminister och näringsminister som Maud Olofsson som 2005 yttrade sig så här i en partimotion.

*Det krävs inte mycket fantasi för att förstå att ett register med data om när du har ringt till vem, vilken tidpunkt och uppgifter om varje sida du besöktpå internet skulle vara extremt känsligt ur en integritetssynpunkt. Tjenare! Näringsministen borde lugna IT och ISPer och Telecombolag som är på väg bort från Sverige innan det är för sent!

*(Maud Olofsson partimotion 2005 enligt Expressen ledarsida midsommarafton 2008)

PS. Och så har jag en fråga att fundera på.

Det där effektiva inrikesfiltret är det att jämställa med den FYSISKA personen/personerna FRA-medarbetare eller inhyrd personal från säkerhetsföretag?

Dvs. de som gör okulär besiktning av avlyssnat och uppsnappat data! DS.

Här kan ni läsa en liten historisk tillbakablick på Echelon och UK USA ang SIGINT OCH COMINT

Din trafik avlyssnas även utan FRA lagen

Klargörande ang den utökade övervakningen kanske ger det lite svar på några frågor.. mycket sevärd video 😉