Är lösningen på kommunikationsproblem nya register?

maj 26, 2010

jahaja

Det här med registerinflationen är synnerligen beklämmande, för så fort något allvarligt inträffar så så heter lösningen på problemet register. Det är ett sterootypt tänkande och någon gång måste våra betrodda eller experter tänka utanför ramarna. Register upplöser sällan dilemmat i sig. Det uppenbarar sig i stället nya risker eftersom databaser läcker. Pul,Personuppgiftslagen är en komplex lag. Jag upplever uttalandena som väldigt kosmetiska.

Register och uppgifter kommer med stor sannolikhet att användas felaktigt det här kan vi läsa i sydsvenskan ang kritiken från Datainspektionen och händelserna på sahlgrenska som sålt uppgifter ur sitt kvalitetsregister

Katarina Erlingson (C) vice ordförande i regionstyrelsen säger  -Vi har uppenbarligen inte haft tillräckligt bra rutiner och det är vi som bär ansvaret för detta, säger hon.

Professor Leif GW Persson är skeptisk till DNA registret och så här står att läsa i Aftonbladet.  Han -menar att svenskarna har för stora förväntningar på vad ett heltäckande DNA-register skulle innebära”

Jag skriver under på det.  Och är det nu så att vi ska utöka andelen register så bör det exempelvis finnas offentliga sådana på exempelvis polismän som blivit varnade p.g. a. felaktiga ingripanden. Kanske måste det införas kontroll och tillsyn via en nordisk databas på väktare som efter några veckors grundutbildning som med vapen som en batong faktiskt är.

Det bör kanke finnas register på alla myndighetspersoner som fått erinringar eller varningar och som kanske inte är lämpliga för sitt yrke. Och eftersom vi vet att handhavandet och gallring i olika register är lite si och så bekymrar det mig att inte den debatten tas.

Återigen är skanderandet efter nya databaser ett trix eller en del i en osund säkerhetsteater.  Det  ska se ut som om de felande visar handlingskraft och att man åtgärdar  brister i det organisatoriska. Självklart så förstår jag dem som är oroliga nu ang den prickade läkaren.

Men där hade de tillsättande kunnat ringa och ta referenser. Så varför gjordes inte det? Vad är vitsen med referenter om ingen kontroll görs? Hur ser kommunikationen ut? Blir den bättre av nya databaser? Bör det inte istället vara så att arbetsorganisationen tränar upp sin kommunikativa förmåga? Är det svårt att ringa telefonsamtal till Norge eller andra länder i Norden?

Visst nu kommer kanske en lagändring  men varför kritiseras inte de som faktiskt inte gjort den granskning och kontroll som ska göras vid tillsättandet av så avancerade arbetsuppgifter som läkaryrket innefattar.  Kanske borde dåliga chefer eller rekryterare omfattas av ett register?

Frågan är hur informationen om läkarens felbehandlingar i Norge helt har missats av hennes svenska arbetsgivare. Är det dessutom rimligt att en läkare som inte ses som tillräckligt kompetent för att operera i Norge får göra det i Sverige?

– Det är en väldigt bra fråga. Det är definitivt inte rimligt att den som inte har rätt kompetens får arbeta fullt ut, säger Per Anders Sunesson.

Jag säger som min twittervän Hepal
Twitter 20100524

Följ mig på twitter

Annonser

Den förbisedda ändamålsprincipen.

februari 13, 2010

Följde nyheten om de ingripande tunnelbanepoliserna med stort intresse igår morse, läste tweetsen och RT ‘ade i den mån jag själv kunde bidra med ngt. Lodade i den medföljande blogglänken med försiktig skeptisim. Tänkte att det att det kan vara missförstånd eller uppförstorad historia. Men det var ngt i den berättelsen som fick mig att inse att det här är ett övertramp av ingripanderätten, och visitation på allmän plats paragraf 19§ polislagen.

Och vad som glöms bort att nämnas av bloggare och i artiklarna är begreppet ändamålsprincip. Jag uppfattar att det har utövas något som kan kallas arrogant makt/myndighetsutövande. Display of power by arrogance. Men incidenten belyser också ett gott samarbete mellan vanliga människors användning av de sociala medierna i samråd med de traditionella mediekanalerna för transparens och genomlysning och diskussion.

Tydligen inser inte dessa konstaplar att deras uppförande riskerar att ytterligare  urholka kollegors aktiviteter och projekt med att bygga upp tilliten från ungdomar efter senaste tidens händelser. Ex Norra sthlm och på andra ställen i landet ex Rosengård.

Så varför tillämpades inte ändamålsprincipen vid ett ingripande? Den regel som uttrycker följande. Tvång får endast användas för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Får ej användas som indirekt medel t.ex. för att sätta en misstänkt under press.

De civila polismännens agerande står inte proportion till vad Jesper beskrev. Att framtvinga ett raderande av foton på stående fot är overkill. Men visst är det det ett tveksamt fall. Tror inte JO kommer finna ngt anmärkningsvärt men jag reagerar  starkt på är att de ingripande som alibi för att pressa ytterligare beskyller honom för att vara påtänd

Filmar jag som privatperson ev tar foto på allmän plats är jag då en pundare, per se? Jesper Nilsson fråntas också sin mobiltelefon och pengar och poliserna ansätter honom med frågor om han använder narkotika.

Varför anses inte Jesper  eller någon annan för den delen som en individ med civilkurage. Fler än Jesper kunde ha uppfattat situationen likadant och börjat fota eller filma.

De förbipasserande resenärerna kunde ju inte veta att de var poliser det kunde ha varit ‘pundare’ som gav sig på några andra illbattingar som de såg ut i  sina civila kläder. Var finns polisetiken i det här?

Att  anmäla för ofredande och brott mot PUL för att de känner sig bevakade och utsatta som civilpoliser och är oroliga gör det hela ännu märkligare.

De borde inte brytt sig om filmningen och fokuserat  på ingripandet av den eventuelle illbattingen istället. De kunde ha tillkallat förstärkning De

De kunde valt en mer problemlösande strategi i syfte att förhindra konflikt.Civilpoliserna kunde bett Jesper stanna en stund så att de lugnt och sansat förklarat det olämpliga i att Jesper hade foton och att Jespers agerande störde dem i sitt arbete.

En arbetsmetod som med ett annat ord kallas dialogmetoden. Det som då kan uttryckas som display of respect i bemötande-situationen.  De hade då uppfattats som ansvars-patrullerande synliga poliser. Det förhållningssättet hade kunnat rendera i positiva skriverier istället för badwill i rikstäckande media, en massiv twitter och bloggwave. Ett fenomen som ytterligare urholkat förtroende för polisarbete bland ungdomsgenerationen.

Nu brände de sig själva och misslyckades med uppgiften genom att andra resenärer i T-banan kom till platsen och de tvingades att uppvisa sin polislegitimation

Poliserna tvingas ta fram sin legitimation för att resenärerna runt om kring inte skall ingripa. Även mannen i biljettkuren, som jag nyss löst en biljett av, kommer ut och ber poliserna att ”i alla fall ta det lite lugnt, uppger Jesper Nilsson.

Det hedrar Jesper att han höll sig lugn och inte svarade emot. Han väljer att inte motanmäla utan har förståelse för att polisen gjorde sitt arbete.

Jesper Nilsson själv tänker inte upprätta någon polisanmälan. Det känns rätt bra. Jag känner mig inte upprörd eller så, säger han till Nyheter24.

Lästips:sid 21 och framåt Avsnitt kvalitet i polisarbete ‘Individuella variationer i uniformerat polisarbete’ av Stefan Holgersson Johannes Knutsson s

Stefan Holgersson är både polis och forskare. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten tjänstgör han som förhandlare och dialogpolis vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Johannes Knutsson är professor i polisforskning vid Politihøgskolen i Oslo, men är även verksam vid Polishögskolan i Solna.

Tvingade Jesper att radera bilderna
Jesper utpressades av civilpoliser

Poliser trakasserade journalist

”Poliser trakasserar debattör”

bloggar Mary jensen MMK Anders Widén scaber nestor Lars Eric


SKATTETRÅLANDE

oktober 29, 2007

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/%F6vervakning.jpg
Bilden används med tillstånd av MOA.

Vet inte vad jag skall säga om Skatteförvaltningens trålande i fiffelhavet utan att det blir opassande.

Jag tycker å ena sidan att det är bra att skatteförvaltningen skall sätta åt dem som begår *felaktigheter* i sin skatteredovisning.

Jag välkommnar att fokus tas från de fifflande och fuskande socialförsäkrings-tagarna en stund. Jag har misstänkt länge att då vanliga människor skulle kunna komma att hamna i skattefiskarens garn och till och med granskas, så skulle det bli högröstade ramaskrin från dem som aldrig begått skattefel. Fler än var tredje svensk ägnar sig åt fusk med trygghetsersättningar, arbetstider eller svartjobb

Skattebossmyndigheten, tax-capi di tutti capi, repriserar en lyckosam formel från andra världskriget. Kan man inte fånga fifflare småskojare, samt bovar och banditer med hjälp av vanlig lag, så duger skattelagstiftningen. Al Scarface Capone dömdes till 11 års fängelse för skattebrott. Det hade varit mer klädsamt om skatteförvaltningen inledde en dialog i stället för skattetrålandet . Då hade Internet Service Providern ISPn villigt hjälpt till med att lämna ut uppgifter om dem som de skäligen eller sannolikt misstänker för skattefel, pedofili, eller terrorism. Dags att förstärka PUL omgående.

Skattefusk eller fel skall bekämpas. Men medlen helgar inte ändamålet om man fortsätter att nalla på den personliga integriteten.

Jag återkommer då jag lugnat ner mig för nu gnisslar jag tänder och bloggpromenerar för att hitta syre…..Morr…

läs Oscar Swartz blogg samt även kommentarerna…

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Svarta%E4nkan.jpg


SJÄLVKLART LÄSER PERSONALAVD OCH MYNDIGHETER PRIVATA BLOGGAR

september 13, 2007

https://i1.wp.com/tindra66.sprayblog.se/upload/Svarta%E4nkan.jpg

Idag på aftonbladets forum kände jag att jag var tvungen att lägga mig i lite, och skrev följande i deras forum. (något redigerat) Och jag rekommenderar följande blogg

Det är väl självklart att personalavdelningar och myndigheter läser bloggar. Och som sagt det är öppna källor. Att man sedan blir bortratad som kandidat till en plats på grund av det som står i en personlig blogg säger ju en hel del personalhandläggares eller företagets /myndighetesn fördomsfulla attityder i så fall.

Vi måste tillsammans inrikta oss på att studera och granska strukturer, och framförallt de processer och outtalade metakoder som sådana här privata kartläggningsförfaranden ger upphov till.

Det råder ingen tvekan om att personlig öppenhet i samhället och i bloggosfären även har negativa konsekvenser.

Att googla för att granska någon utifrån personliga tyckanden är oetiskt anser jag. Och det måste utforskas mer utförligt. Hur uttolkar och bedömer en rekryterare eller en handläggare inom myndighet om det finns luckor i en persons levnadsbeskrivning. Ja då googlar tydligen handläggaren för att få ett svar.

Ärligt talat så tror jag inte dessa personalhandläggare och myndigheter ens medvetna om sina egna eventuella fördomar och negativa tanketroll. Men jag tycker personligen inte att detta skall få avgöra vid ett eventuellt anställningsförfarande. Självklart inte men det görs..

Och som jag skrivit i ett tidigare inlägg så utgår all rekrytering ju från att många skall uteslutas för att låta en sökanden innefattas i en struktur, anpassas i en ny gemenskap etc. Och att hitta något negativt i en blogg underlättar ju exkluderingen.

Men nu tror ju jag iof inte att det är enbart det negativa som granskas då man skvallergooglar på internet.. Men det är ingen självklar rättighet att sitta och snoka i grannars privatliv via bloggar och fastställa sökandes redbarhet omfånget av privata skulder och risk med den skuldsatta    

Om det är säkerhets och riskprövningar som skall göras låt då de som är ämnade att göra det, få göra det. Dvs. SÄPO eller andra betrodda säkerhetsföretag eller riskmanagment inom myndigheten eller företaget.

Idag saknas en god och bra balans mellan det offenliga och en människas personliga integritet. Och det är sådana fenomen som som oroar mig mest. PuL Personuppgiftslämningslagen samt i kombination med kreditupplysningslagen ger inte till räckligt skydd mot de arbetsgivare som kan komma att använda snokandet som instrument att inte välja en arbetssökande.

Även om verktygen finns, kanske presumtiva arbetsgivare inte alltid skall ge sig hän åt att utnyttja dessa. Och som arbetssökanden är man redan i ett utsatt läge .

Det finns även en annan tolkning på begreppet integritet, nämligen förmågan att vara professionell i sitt myndighets och yrkesutövande.