Vad är det som inte händer hos Säpo?

maj 16, 2010

"Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars." citat Northwiz

”Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande
som styrker att jag är för dum för att ställas till svars.”
citat Northwiz

Bekymrad är nog bara förnamnet. Efter att jag tagit del av rapports meddelande om att tre av RPS/säk’s  chefer saknar utbildning kunskap och kompetens om hur förunderökningsmaterial ska gallras, blev jag först förvånad som senare övergick i ren ilska.  Det är inte vilka chefer som helst som slarvat. De arbetar på de tre viktigaste funktionerna av RPS/Säk’s (säpo) fem olika verksamhetsfält: kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd , säkerhetsskydd och personskydd.

Vi tar det igen. De som underlåtit att gallra arbetar inom kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd. Som skäl anges att de inte förstår reglerna?

Vi medborgare ska anta att cheferna inte läst föreskrifter pga av att omställningen inom organisationen varit så omfattande att det inte funnits tid. Det har funnits utbildningar men cheferna har uteblivit. I min enfald trodde jag att det var obligatorisk närvaro när nya viktiga lagar ska ska köras in. Och förklaringen chefsåklagare Per Lind anger är inte kongruent. Även Camilla Lindberg anser att det är för luddigt

Jag tror att man medvetet sparat materialet för en regning dag för att det kanske skulle kunna vara användbart. Juristen skriver Säpo får grönt ljus att bryta mot lagen. Och jag anser att ansvar /skuldfrågan måste utredas även om brott ej kan styrkas enligt chefsåklagare Per Lind. Systemen är inte konstruerade för att förstöra materialet skriver Anna Troberg och hon är inte ensam om att bli oroad. Jag är bestört

Jag oroas djupt av att det verkar finnas en så nonchalant kultur vad det gäller informationshantering inom Säpo och andra instanser som hanterar mycket känslig information – Anna Troberg

Jag får ta del av följande i SÄPO-AM 18665 09 BEBIL 09000cba813944cb.pdf ”Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning.

‘Vid tillsättning av chefstjänster har den dåvarande verksledningen inte tillsett att dessa personer  hade erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel’. När jag läser det här blir jag rent ut sagt förbannad när det handlar om personal som är betrodda och klarat alla säkerhetsprövningar och satta i högsta skyddsklass för att skydda svensk demokrati

3.2.2. SÄPO har haft årliga ”Busterseminarier” där de myndigheter som använder hemliga tvångsmedel har varit inbjudna. På dessa seminarier har frågan om sparat material i Buster diskuterats. Enligt uppgift har anställda från SÄPO inte deltagit i (buster)seminarierna.

Det är inte svårt att låta tankarna fara iväg och grubbla över hur  analysen för den biografiska underättelserapporten på spaningsobjekt och mål ser ut, om det brister så i kompetenshänseende för den yrke och ansvarsområde de är satta att förvalta.  Tydligen klarar de och några att uttolka kodord och annat då de lyssnar och smyger  på spaningsobjekt då de talar om koka té, äta strömming eller skicka cd-skivor. Eller kan vi räkna med att de övertolkat materialet deras handläggare/agenter/filter försett dem med.

Generaldirektör hos säkerhetspolisen Anders Danielsson var tydlig med att de inte sopat något under mattan och ville ha beröm för sin öppenhet och att de anmält. Hade de inte gjort det hade det varit tjänstefel och ytterligare lagbrott så i det fallet vet jag inte om lovorden ska hagla för att någon, några gör sitt arbete. Däremot gissar jag att han vill att de organisatoriska bristerna inom Rps /SÄK ska lyftas fram i offentlighetens ljus.

Det kan även ha att göra med att vissa integritetskränkande lagar framtvingats för snabbt utan konsekvensanalys. Och gå ut och kritisera politikerna för att inte fått tillräckligt med resurser kan han kanske inte göra. För politikerna som har polisverksamhet på sitt bord har nästan enbart fokuserat på den organiserade brottsligheten och barnporr. Vi vet att det fördelats mycket fiskala resureser till FRA och poliser i yttre tjänst som gör att såpa-säpo nu känner sig lite förfördelade. Något som låter sig anas i  uttalande som görs från säk. emellanåt.  Men fungerar inte rutiner och handhavande kanske de inte heller ska få signalspana fritt.

Generaldirektören kan heller inte gå ut och öppet kritisera tidigare ledningsbrister och knepig organisationskultur som han fått ärva.  Jag håller med Annika Beijbom att vi måste eftersträva mer transparens och god governanceEmma Opassande tar upp medborgare du kan lita  på oss argumenten. Och vi blir blåsta i vanlig ordning.

Hade det här  hänt i en vanlig företagsorganisation hade dessa chefer fått gå direkt. Läser man inte policyföreskrifter på chefsnivå och de lagar som gäller för verksamheten har man inget där att göra. Man får dessutom avsked för mindre i det vanliga arbetslivet.

Jag hoppas någon med makt och inflytande kan stava och uttolka vad begreppet ‘a c c o u n t a b i l i t y’ står för. Jag är så infernaliskt  trött på NIH not invented here syndromet och slingerbultstendenser så fort polisverksamhet säkerhetstjänst  ertappas med fingrarna i kakburken.

Accountability står även för att inse sin delaktighet dvs att ta på sig skuld för brister och inte förflytta eller gömma ansvarsfrågan vertikalt uppåt eller neråt eller i sidled i en organisation. Så fort det är medvind då är oftast alla glada, förhoppningsvis inkluderade och delaktiga. Men inte då det är omvänt. Då ryggar och darrar de likt rädda harpaltar och lägger sig trycker i ett dike tills det är lugnt och de kan hoppa fram igen.

När ska de lära av gamla misstag. Och vad det innebär för tredje man att förundersökningsmaterial inte blivit gallrat, orkar jag inte gå in på. Jag tror det står klart för var och en som har någolunda sund tankeverksamhet.

Eller så kan vi anföra ”herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars” citat Northwiz

Lästips Ny Teknik

Säpo ser risker med förlorad terrorinformation

Lästips delvis kopierat från Mikael Nilsson.

Mark kommenterar Josh inkompetensen. HAX tycker att ansvaret måste klättra uppåt, kanske till ministern? Rick vet intevar han ska börja. Drottningsylt tycker det har blivit grått. Emma  skriver om den mänskliga faktorn. Camilla Lindberg skriver oxå

Annonser

Fler register löser inte metodproblemet.

augusti 5, 2009

 

En analytisk tiger i tänk tanken är bättre än sociogramklibb i crays-kakburkar

En analytisk tiger i tänktanken är bättre än myndigheters sociogramklibb i crays-kakburkar

Inte nog med att datafiler kommer på drift  när jag vaknade i morse så kunde jag läsa i DN att  Polisen vill utöka arbetet i olika register precis som Erik Hultin reagerar jag på följande stick. 

Justitiedepartementet arbetar med en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Polisen vill bland annat få möjlighet att utöka sina register och vidga samarbetet mellan de olika myndigheterna.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Hur kommer det sig när man inte ens klarar av att ansvara för sekretesslagda datafiler att man fortsätter att vilja få tillstånd ett utökat registersamarbete. För när jag läser följande i Polisens problembild 2011 sekretessprövad version så blir det verkligen pinsamt.

För att effektivt kunna bekämpa den organiserade brottsligheten är det viktigt att Poli- senkommer åt nyckelpersonerna i den kriminella verksamheten. Ett verktyg för att underlätta detta är listor över vilka personer det finns ett särskilt behov av att punkt-markera. Det finns dock en risk att arbets metoden bidrar till ett ökat kändisskap för de kriminella och ”att vara listad” kan ses som statushöjande inom den kriminella världen.

Det pratas om tillit myndigheter och medborgare emellan.  Vi medborgare ska lita på våra politiker att de alltid har rätt. Det börjar bli en aning farsartat med denna krampaktiga fastlåsning vid  tilltron att fler register kommer att ge bättre koll på proffsbuset. Chefen för länskriminalen ville inte yttra sig i TV4 i morse. Tror jag det då hon har arbetat på Säpo tidigare. Polisen är ju den myndighet som ska ansvara för den systemhotande brottsligheten och illbattingar genom casus belli organized crime.  En skarp operativ samverkan myndigheter emellan.  Jag skrev om det redan i november 2007 och avslutade

Sedan så frågar jag mig blygt, om polisen klarar av att använda sina lagstadgade verktyg. Trots avlyssning verkar det som de i en del fall inte riktigt förstår hur de skall hantera materialet. Vissa busar går fria trots bra spaningsmaterial men att det klantas till i rätten.  Eller att man försöker döma för ett brott som någon annan redan blivit dömd för via samma avlyssningsmaterial.

Nu kan jag lägga till att man inte håller reda på datafiler /minnesstickor eller att samarbetspartners (kom ihåg polisen har inte gjort fel?) kopierar över en datafil till en dator som blir stulen. Än värre kan vara att filen låg på ett mailkonto typ gmail/hotmail som lätt som en plätt kan kapas om illvilligheten är ute efter dig. 

Snart skickar Rikspolisstyrelsen fram Sveriges enda? länspolismästare Carin Götblad. Hon ska få berätta om hur väl projekten Nova, Laura samt Nickel fallit ut, och att att värdetransportrånen minskat. och glöm inte att man förhindrade ett rån alldeles nyligen.

Läs detta lilla stycke som är taget från mål och riktlinjer den systemhotande brottsligheten Västra Götaland 2009

Dessutom reflekterar människor inte i samma utsträckning över sina handlingar på internet. Den polisära närvaron och synligheten på internet behöver därför öka. Metoder för underrättelse-, spanings- och utredningsarbete på internet behöver utvecklas och systematiseras. 

Det förefaller som om polisen själv behöver stämma till eftertanke innan de börjar gräva i databaser. Samt att polisen ihop med populistiska politiker kanske bör fokusera och genomföra samt utvärdera nedan citerade intentioner. Sen kan vi med tillitsfulla medborgare/ väljares hjälp börja bygga upp regionala underättelsecentra RUC och det nationella underättelsecentret NUC.

Verksamhetsplanen utgör grunden i polismyndighetens planering av verksamheten. Polisens underrättelse-modell (PUM) med operativa ledningsgrupper på olika nivåer och VPOP-systemet är verktyg för förfinad ledning och styrning av den verksamhet som är beslutad i verksamhetsplanen d.v.s. VPOP bidrar till att säker- ställa att statsmaktens intentioner får genomslag i bedriven verksamhet. Därutöver bidrar VPOP till ett mer strukturerat och kvalitetssäkrat planlagt arbete med möjlighet att identifiera goda och verkningsfulla arbetsmetoder. 


Personer i ledande funktioner ska vara medvetna om deras kommunikations-ansvar och om kommunikationens betydelse i ledarskapet. Det är betydelsefullt att såväl intern som extern kommunikation är planerad och kvalitetssäkrad. 

 

Kopierat från Erik Hultin Andra intressanta bloggar om: ,

 

Mary skriver polisens hemliga listor på marknaden 

 

Kulturbloggen.

 

Polisens problembild 2011 sekretessprövad version


Rikskrim årsredovisning 2007


Rikskrim årsredovisning 2008

 

Polisen Projekt Alcatraz förlängs

Polisens Budgetunderlag 2007 2009

Betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

The Organized Criminal Activity Becomes Transnational


Polisens och samarbetsmyndigheternas eventuella metodfail. Nova och Alcatraz.

augusti 4, 2009
Gjorde en sökning på Nova på Darkweb.

Gjorde en sökning på Nova på Darkweb.

Punktmarkeringarna mot några av de största satsningarna mot den org brottsligheten har läckt ut. Margaretha Lindroth chef på länskriminalen i Stockholm biter ihop och säger att man tror att det inte kommer vålla någon skada eller innebära risk fara eller hot för de inblandade.

Hon tror inte heller polisen är inblandad. Vem/vilka skulle det annars vara som haft åtkomst till materialet. En spekulation är att någon inom samarbets-konstellationen i jakten mot den org brottsligheten kan ha något med det hela att göra.  Eller vi kanske kan tänka oss en slarvig polis som normalt inte arbetar med dessa uppgifter kan ha glömt viktiga dokument i sin bil, eller i en jacka som blir kvarglömd någonstans. Har farbror blå/osynlig otur blir den bärbara datorn stulen. Möjligen har de brottsbekämpande myndigheterna samarbetat med s.k privata säkerhetsföretag. Som vanligt när sådant händer går detta under begrepp som VIA, våra interna angelägenheter.

Det kan även ligga dokument framme då någon varit inne på någon polis kontor. Ni kanske kommer ihåg i julas då polisen i Västberga hade luciaparty och där dokument låg huller om buller. Det har varit märkligt tyst om den händelsen även om Leena Kangas RPS ansåg att det var omdömeslöst.

Skadegörelse och personer som inget har att göra inom polishuset en ”blöt” kväll ska betraktas som tjänstefel. Vem vet vilka dokument som låg i det trashade kontoret i Västberga. Polismyndigheten kanske har otydlig dokumetpolicy. Regler som innebär att man kan ta hem dokument, för att man behöver dem för sitt allmänna spaningsuppdrag då man tjänstgör som vanlig radiobilspolis?

På ytan förefaller ju inte listorna (sociogrammen) vara så viktiga. Adress, bilnr, telner, flickvänner bekanta. Men i rätt människors händer en viktig indikator på vad som pågår. Innehåller listorna även polisens hyrbilar, civila polisfordons regnr, anropsfrekvenser m.m  så är skadan mycket större än vad länskriminalchefen /sambandscontrollern vill erkänna.

För mig verkar det vara ett metodfail då flera myndigheter ska samarbeta med varandra. Ska bli intressant att se om det blir en follow up på förundersökningen. Vi som arbetar med att väcka debatt om registerinflation vet att databaser oftast läcker och hemlig information ofta kommer i orätta händer.

Uppdaterat 2009 08 02 19.30
Chefen för länskriminalen Margaretha Lindroth menar att det är ett dataintrångsbrott enligt nyheterna på TV4. Hursomhelst så påvisar det känsligheten med att ha sådant material i databaser eller olika register.

Alcatrazlistan är ett nationellt samarbete mellan bland andra Rikskriminalpolisen, Säpo, Skatteverket samt Åklagarmyndigheten och innebär punktmarkering av Sveriges mest aktiva brottslingar. På listan finns en mängd uppgifter om personerna och deras kopplingar till varandra

Kartläggning av de kriminella

Faran med databaser bloggpost Mark Klamberg

Erik Hultin Vår ofelbara stat läcker som ett såll.

Pär Ström Att databaser läcker bekräftas igen

Brås analys av polisens särskilda satsning Rapport 2008:22

Expressen Hemliga polislistor hos kriminella.

Aftonbladet Hemliga listor sprids bland de kriminella

E24 Polisens hemliga listor har läckt ut


Med bitter eftersmak!

februari 23, 2009
Hua Hoa!

Hua Hoa!

Ja så sitter jag här med bitter eftersmak i munnen. Hela söndagen blev förstörd efter ha öppnat Aftonbladets prasselnummer.

Stor annonskampanj ang den duktiga filmpolisen Irene Huss. Det känns som om det aldrig tar slut. Det finns säkert en anledning till att Piratförlaget kallas just piratförlaget.

Och även om Jan Guillou är vass som få då han skriver så tycker jag att måttet snart är rågat ang vissa förfaranden. Nå jag får försöka fokusera på något mer givande.

Zinkadusen svider. Jag lovar, och efter att ha hört 24an imorse och Miljöpartiets hearing ang Rasism hos polisen så blev jag lite klokare men även lite förbryllad.

I synnerhet efter att ha hört polisförbundets Vice ordförande Lillemor Melin Sving svara på en fråga om poliser som begår kvinnofridsbrott m.m. Hon tyckte nämligen de som var dömda för grov misshandel inte skulle få arbeta kvar. Ja men poliser med tyngre domar innebar inte avskiljande från tjänst. Men hon upprepade även det svar som vi kan läsa i Expressen samt i Newsmill att poliser även ska få sin sak prövad.

Snälla Lillemor, ingen har påstått något annat. Men det är svårt att ens komma till prövning då kollegor beskyddar varandra. Samt det är inte alltid slagen är fysiska. Misshandel kan vara psykisk som långvarigt trakasseri, ex genom yttranden som hora fitta träskpadda eller luder och annat ex sexuellt tvång m.m

Sedan tycker jag nog att det är lite märkligt att det var enbart Carin Götblad som fick sitta och berätta om sitt framgångsrika arbete. Jag hade även velat lyssna på andra länspolismästare från Sverige eftersom jag misstänker att den indirekta direkta diskrimineringen kanske har starkare fäste i andra länspolisområden än Stockholm.

Samt det här med ”direktavskrivning” bör det borras ännu djupare i tycker jag. Och jag är enig med att poliser inte ska utreda sig själva. Samt att jag hoppas även att det inrättas en speciell kvinnojour och en speciell enhet inom Rikspolisstyrelsen för de kvinnor som ev blir misshandlade av sina män som eventuellt är poliser

Jag hoppas även att det bedrivs forskning inom området på hur frekvent kvinnofridsbrott förekommer bland poliser eftersom jag tror att mörkertalet är högre än vad vi vet.

Det är svårt att bli trodd då poliser som beter sig på det här sättet vet hur de ska gå tillväga så att brott ej kan styrkas. Och ofta har de ett enormt kontaktnät. Det är svårt att anmäla för man vill inte komma på kant med kollegor. Här är den s.k sociala kontrollen och självcencuren mycket effetktiv.

Jag repeterar också ändra namnlagen.

Läs Newsmill Inrätta ny myndighet för polisernas övertramp

Läs artikeln Hon avslöjar polisers våld mot kvinnor

Andra bloggar om polisen

Läs även Sanningen om poliserna som misshandlar kvinnor

Gå till polisförbundet som har en bra hemsida.


För barnens bästa, för vems bästa? Fallet Lollo m.m

februari 3, 2009

Tredjeman reducerad till staffagefigur!

Tredjeman reducerad till staffagefigur!

 

 

 

För barnens bästa! Det är en grundsyn som många känner igen. Ordalydelsen har förföljt mig sedan 1995 och den är fortfarande aktuell. Dels personligen men i fallet Lollo som jag vet att väldigt många engagerat sig i. Det borde även finnas en portalparagraf i all svensk myndighetsutövning som lyder ”alltid för tredjemans bästa

Det finns många män och kvinnor och barn som blivit utsatta för nyckfulla bedömanden och granskningar. Vi är många som mött handläggare som gömmer sig bakom föreskrifter paragrafer och regler. De som bokstavstolkar pga. felriktad lojalitet men framförallt rädsla. Eller är det ”dumdristig undergivenhet” Jodå det finns undantag, men de är inte så många. Och de som finns törs inte träda fram. Det då de äventyrar sin hälsa genom allt som oftast blir utsatta trakasseri.

Jag har sett ett flertal debattprogram nu Generaldirektören för migrationsverket Dan Eliasson uttalat sin peseudoförståelse och sitt pseudodeltagande för Lollo, samt andra i hennes situation. Men som den paragrafryttare han likt många andra är, så vill han inte bryta mot en felaktigt konstruerad lag. Känns sympatierna äkta, nej! Det uttryckta är endast ihåliga ytligt framförda klichéer.

Varför vi ska ens ha något som heter civilkuragelag i det här landet då en Generaldirektör för en statlig myndighet vet att utvisningen av Lollo är fel. Att andra beslut är fel. Hur kan ens Kristdemokraterna komma på att föreslå en lagstiftning om detta? Det då vi har politiker som medvetet vänder andra kinden till inom Rikspolisstyrelsen då i ögonfallande grundlagsbrott begås.

Polisen som ska vara en garant för Trygghet och Rättvisa. Politiker som ska vara garanter för den s.k. offentlighetsprincipen och det nu tämligen uttjatade begreppet transparens. Obehagligt, inställsamt, cyniskt och utomordentligt odemokratiskt.

Handläggare och Tjänstemän vid olika myndigheter vet att tredje man får lida för att paragrafer och lagar konstruerade på ett sådant sätt, att den i allmänhet tar myndighetsutövarens parti istället för att värna den lilla människan.

Det är här whistleblower-fenomenet återigen kommer in i bilden. Som alltid så fälls budbäraren och i västa fall så utesluts den individ som vågar sätta ner foten. Jag har personligen upplevt det. Vi är många som blivit utsatta ”mobbing” eller ”indirekt diskriminering” som oftast blir konsekvensen av att bestitta lite ”råg i ryggen” och våga säga ifrån då fel eller ibland obskyra rättsövergrepp begås.

Det är därför inte svårt att förstå att samhället på sina håll ser ut som det gör. Hopplöshet och vanmakt breder ut sig och i alla samhällsskikt.

Vad är det värsta som kan hända en myndighetsutövande anställd då de bryter mot en stollig regel.

De får en varning/erinran eller kanske sparken. Oftast då med fallskärm som bonus! Men det kanske vore värt det. I synnerhet om det kan hjälpa till att få tillstånd en förändring av andra ordningen. Dvs. att lagstiftarna (våra politiker vaknar till) inser att de ska värna tredjeman dvs. den som tar del av den s.k. offentliga servicen/supporten

Service för vem? Och hur?

Dagens accountabilityförebild Generaldirektör Mats Sjöstrand vid Skatteverket som vill stävja den godtyckliga kontrollen av personers betalningsförmåga. Här har vi en som tar parti för tredje man och ur integritetssynpunkt dessutom!

Det är ínget slumpspel att den skatteverket är så välskött! Han är värd ett fång djupröda rosor..

Gå med i facebookfruppen Låt Lollo stanna kolla nyhetskanalen här..


Ask, Bodström och Co! Hur hanterar Ni Provokativa ärenden?

januari 28, 2009

Söndagens Kalla Fakta var en intressant upplevelse efter att ha läst boken Hanteraren av Dick Sundevall. Jag kan inte förstå hur redaktionen tänkte när allt krut lades på den som i boken är utpekad att vara en tvivelaktig figur. Nuvarande Justitieminister Beatrice Ask var politiskt otydlig så klart.

Att programmet dramaturgiskt var intressant råder ingen tvekan om men i boken finns bättre spår att hugga och tugga  på. Ex. ett lagbrott begånget i samband med att O.L redovisade hur länskriminalen arbetade med ”bevisprovokationer i en tvivelakting omfattning som angränsar till brottsprovokation.

Ett fall av uppenbar brottsprovokation redovisas och som O.L erkänner , Operation Räven. Ett ärende där en civilanställd från Dalarna har sålt uppgifter ur polisregistret och där den nu den av Thomas Bodström nådbeviljade P.R figurerat.

Fd. Justitieminister Thomas Bodström samt två andra politiker Hillevi Engström( M) och Margareta Person (S) borde varit med i programmet för att förklar hur det kan komma sig att de undlät att rikta kritik till dåvarande Justitieminister Bodström eller åtminstone ställt en fråga i Riksdagens frågestund.

Med silvertejpen påklistrad över munnen har de valt att tiga om förfarandet om olagligheter och brott begågna inom ramen för polisiär verksamhet och det som hände uppe på den dåvarande Rikspolischefens kontor. En dag då mappar överlämnades innehållande information sammanställt av den nu avskedade poliskommisarien O.L behandlades.I boken framgår även att dessa mappar oavsiktligt? destruerats. dvs. strimlats. Och jag tror det mörkas betänkligt fortfarande hur hantering av brottmål sker

Frågan jag personligen ställer mig är om Hillevi Engström M verkligen är en lämplig  ledamot att sitta som allmänhetens representant i Rikspolisens styrelse. En folkvald som ska borga för insyn i polisens verksamhet och påtala brister om denna/denne finner något anmärkningsvärt.!

Jag efterlyser en eller flera sanningskommission(er) och ett  tydlig politiskt och etiskt offentligt samtal om dessa frågor innan beslut tas om dessa förfaranden som motmedel mot den s k systemhotande brottsligheten.

Jag avslutar med att citera Dick Sundevall.

”Ja kanske kan ibland en parlamentarisk insyn utgöra en lösning men då förutsätter det , att de folkvalda som har denna insyn inte låter grova olagligheter passera i tysthet. Deras uppgift är inte att medverka till mörkning- utan det är av den direkta motsatta anledningen de har placerats där” (källa boken hanteraren sid 359)

Polisens uppgifter

Interrogations, Confessions, and Entrapment

Legal Developments – The ethics of entrapment

Criminal Justice Ethics

Andra bloggar om polisen


DET GIGANTISKA FBI REGISTRET OCH SÖNDAGENS AGENDA

april 22, 2008
En rosenbukett piggar alltid upp, finns inte det kan jag alltid ta en sväng mä getabocken!
En rosenbukett piggar alltid upp.
Foto taget i Sunne Lagerlöfparken 2008 04 21
uppdaterad med bilden igen 2009 08 17 på löjtnantens födelsedag!

Gjorde min cyberwalk och tittade in hos FBI för att lite noggrannare kolla upp deras stora register. Om ni tittade på agenda så talades det lite om denna typ av centralt register. Men jag säger som Leif GW, att registren finns redan på plats. Men med facit i hand å andra sidan tänkte han lite fel i början av Engla fallet då han var osäker på om det var rätt man som gripits 

Främst handlar det nog om att avgränsa och ge behörighet till rätt människor. Det är inte bra om allt för många fingrar ska gräva i syltburken om jag uttrycker mig finkänsligt. Jag tyckte söndagens Agenda var bra så tillvida att det slirades i pratet. Vår Justitieminister Beatrice Ask spelade sin skiva om och om igen, att polisen behöver mer resurser.

Förre Justitieministern Thomas Bodström skyllde på bristande tid. Att han inte hade möjlighet att fokusera på allt förstår jag eftersom han går dit vinden vänder. Samt gärna skriver thrillers om sina år som nyttig idiot för andra intressenter. Birdie birdie num num!

Jag vet inte vad som är värst. En Justitieminister som inte har koll på stödsystemen och ger sken av att hon iscensatt en massa organisatoriska åtgärder som var redan var föreslagna 2005. Då syftar jag på samarbetet mellan olika myndigheter. Eller en fd. Justitieminister som ena dagen är åklagare för att nästa dag axla manteln som advokat .

Tf. Rikspolischef Bengt Svenzon tyckte jag gjorde hyfsat ifrån sig då han har begränsat mandat så ngt annat var inte att vänta. Klart att alla inom Polisen är berörda av de övertydliga missarna som gjorts i Engla fallet. Och jag tror faktiskt att han var uppriktig då han sa han att de tar emot och reflekterar över konstruktiv kritik. Min granskande reflektion över hans inpass blir i så fall, att om polisen gör tiotusentals eller mer ingripanden på ett år, hur många blir då lagförda?

Behållningen av söndagens agenda var programledaren Karin Hubinette och ledarskribenten expressens Anna Dahlberg och givetvis Polisforskaren Stefan Holgersson som hade en bra poäng i att det kanske inte ska omorganiseras och ritas nya rutor i organisationsschemat. Samt att polisarbetet måste följas upp och utvärderas. Och han nuddade vid gapet mellan golv och ovanifrån perspektivet.

Bristen i programmet tycker jag var att både Anna Dahlgrens och Karin Hubinette inte fokuserade lite mer på de civila utredare som anställts inom Rikspolisstyrelsen för att bemanna upp myndigheten.

Så resurser finns men de används fel eller så gör polismännen i fält inte rätt saker. Och jag är inte alls säker på att brottsligheten ökar som en del vill göra gällande. Men brottsligheten och våldet har fått en annan skepnad än vad vi är vana vid. Det är hänsynslöst där ute i brottets tassemarker.

Lästips: FBI Headlines N-DEx Welcome to the FutureExpressen våld som Hobby Anna Dahlberg

Andra bloggare om krimonologi

Bloggat om brottslighet


Ja ni får gissa själva vems party det här representerar.. 😀

 So the question is: in an age where many crimes cross one or more jurisdictions, how can agencies share their information with each other…not only to catch criminals and terrorists but also to spot crime trends and patterns and help prevent attacks?

After all, beyond a few national criminal justice systems like the National Crime Information Center and the Integrated Automated Fingerprint Identification System, most information-sharing between police agencies today is on a case-by-case basis or through local and regional information systems.

That’s now changing, thanks to the Law Enforcement National Data Exchange, or N-DEx.

N-DEx: Law Enforcement National Data Exchange deras hemsida som jag tror hugade från RPS nu lodar i ordentligt