FRA-LAGEN. JA-SÄGARNAS JÖNSERI OCH FASADARRANGEMANG

september 4, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/SALSATUGGARE.jpg
Bilden heter salsatuggare och vill ni veta vad det betyder får ni googla.
Nog kan vi väl påstå att debatten om FRA lagen innehåller stora inslag av infotainment såväl som edutainment. Fra-kramarna bygger upp sina argument och idkar skyttegravspolitik. Precis som de gjort i alla tider. Det uppenbart att politikerna inte vill ge det mandat som skulle kunna innebära en fullvärdig kontroll och tillsyn av verksamheten.

Inte heller vill de ta till sig de konstruktiva förslag som skulle kunna innebära en lösning på problemet det som kallas digital integritet. Nej istället väljer våra politiker kommunikationsstrategin vuxen-barn senligt transaktionsanalysen. Eller tredjegradens spel som Berne beskriver detta fenomen

Politker-föräldrarna har tolkningsföreträde dvs. Pappa och Mamma vet bäst så nu håller du tyst .För en tid sedan så läste jag i ledarbloggen SVD ett inlägg som heter nehej joho nehej och mediasamtalet befinner sig alltjämt på den nivå.

Vad det var som de 14 artkelförfattarna inte föstått? Det gavs det inga kommentarer och analyser till. Bara att den inte var saklig. Nog för att jag förstår om Allan Widman krigar med sina motståndare. Men det han gör sig skyldig till nu är att gräva ner sig djupare i skyttegravspolitiken.

Det finns många underströmmar i denna lagstiftning och det är möjligt att jag inte har förstått rätt och jag påstår inte det heller jag att jag kan eller vet allt. Men jag är villig att o lära mig och reflektera över hur jag och de andra som är kritiska kan bidra och komma tillrätta med den oro många känner.

Men då är vi plötsligt dissidenter med assymetrisktpolitiskt intresse. Här kommer en del av en kommentar av Bengt Åke Wennberg samarbetsdynamik som jag fick på mitt förra inlägg FRA -lagen Alliansens bottenapp på den speglande wordpressbloggen

I efterdyningarna av 68-rörelsen var jag med om att man inom social- och psykvård försökte införa demokrati i meningen att man gemensamt skulle överlägga och rösta om patienters behandling. Ytligt sett var detta rimligt eftersom alla i kollektivet deltog i att skapa den miljö och åstadkomma det bemötande som för många patienter var en förutsättning för deras tillfrisknande.

Vad som emellertid också skapades var ideologiska stridigheter och närmast korkade beslut som i några fall jag känner till resulterade i patienters onödiga död.

Relevansen till debatten om FRA lagen är följande.

Det är orimligt att tänka sig att svenska folket i denna komplexa fråga genom röstning skulle kunna ta ställning till om en regering gjort rätt eller fel eller om deras argument för det ena eller andra håller eller inte. Det är emellertid också lika orimligt att man skulle inordna sig under ett beslut som om man vore omyndiga barn.

Nu ska jag tillåta mig tänka högt. Är öppenheten i debatten just nu ett spel för galleriet. Hur kommer det att bli nästa vecka. För då kan jag tänka mig att det dras upp strategiska riktlinjer inför filibustrandet i kammaren i Rosenbad om det nu blir någon debatt.

Om jag vore för lagen och satt i Regeringen så skulle jag skicka fram Försvarsminister Sten Tolgfors att besvara motionerna och sedan sätta punkt. Innan i det tysta skulle jag givetvis förse mina olydiga politikeradepter med yppandeförbud. Inte tillåta att någon talar med press. Kanske skulle jag locka med möjliheten till avancemang inom partiet och försäkringar om att få ingå i kontrollfora som har med FRA och personlig integritet att göra.

Jag är av den åsikten att om ett kontrollorgan ska fungera väl och värna medborgarna så ska den kontrollen vara utomparlamentarisk. Dess ledamöter ska inte sitta med fingrarna i syltburken och lägga ett partipolitikskt raster över granskningen.

Bra vore om de inte hade någon koppling till riksdagen alls tycker jag. Och ni vet min inställning till övertron på sekretess. För med min konspiratoriska läggning så har jag fått för mig att hemlighetsmakeriet många gånger syftar till att de som arbetat själva ska få slippa uppleva genanta misslyckanden och misstag. Så min slutsats är att de kontrollinstanser som finns endast är fasadarrangemang.

Integritet underrättelsetjänst sociogram brevhemlighet signalspaning rent mjöl i påsen

Hälsa på Mark Klamberg:

MISSTRO MOT MISSTRON BIDRAR TILL HYCKLERI!

augusti 12, 2008

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/tindra_uggla.jpg

Misstro mot misstron så kanske vi ska sammanfatta den senaste tidens event kring Fra lagen. Utspelen är många och det senaste är Partisekreteraren Per Schlingmans senaste inspel. Han vill inrama (framing) FRA lagen och omvandla massavlyssningskonceptet till en antiterrorlag.

Klassiskt lingvistiskt och semantiskt grepp. Och självklart ger denna metafor upphov till att Sverige skulle stå eller kunna komma att stå inför ett alllvarligt terrorhot. Politikers och mitt arbete som medborgares skyldighet borde därför istället vara att hitta goda metaforer som upplöser osäkerheter och rädslor, istället för att förstärka och föra tankarna till krig och terrorism, och att Sverige står inför ett direkt terrorhot.

I dagarna befinner jag mig på ett seminarium hos samarbetsdynamik där vi tar upp diskursens makt. Och det som pågår nu är ett lysande exempel hur den flytande osäkerheten tar överhanden. Politiker och makthavare gör allt i sin makt för att bibehålla rådande ordning i det offentliga samtalet. Detta istället för att sätta sig ner att och fundera på hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Diskursens makt är otroligt stark och kanske är det så att vi lever i ett föråldrat tänkesätt som härstammar från upplysningstiden.

Bloggaren Emma på Opassande funderar påmycket riktigt på hur det är ställt med den representativa demokratin. Och ett av mina inspel i veckans seminarium som jackar i heter är demokratin i fara.

Det är kanske så att vi måste hitta nya former för att utöva och utveckla konceptet demokrati.Vissa inom politikerskrået behöver förstå att accountability är ingenting som kan överlåtas åt andra än självet.

Det handlar om strukturer och att kunna stå för de värderingar som man i grunden har. Att kunna redovisa de överväganden man gör under tiden man gör ett ställningstagande. Men vissa scenarios ska tas med under övervägandet. Bra som dåliga. Att bara redovisa ”to make accountable” håller alltså inte i längden.

Ansvarskompetensen måste alltså utvidgas. Jag menar inte att framtida konsekvenser tillfullo kan upptäckas. Och det är nödvändigt att föra fram obekväma sanningar i ljuset även om Per Schlingman vill göra detta i slutna rum. Det om man vill bidra till en framtida samhällelig transformation förankra goda exempel.

Överensstämmer inte dessa värderingar med det som kallas ledningen eller överheten inom partiet eller någon annanstans så blir det hyckleri eller kommunikativa paradoxer!

Jag citerar nedan en text som Bengt Åke Wennberg på Samarbetsdynamik har samanställt inför fortsatt arbete 2008/ 2009 med denna allvarliga och mycket viktiga fråga.

Dagens diskurs har således enligt min mening fått fel fokus genom att fastna i frågan om avlyssning och i referenser till ett föråldrat demokratibegrepp. Kommunikationen kring FRA-frågan blivit diskriminerande, tystande och kränkande.

Visa riksdagsmän har tvingats rösta mot sin personliga uppfattning. Andra anser att de underförstådda reglerna för demokratisk utredning och beslutsfattande inte har följts.

De revolterande riksdagsmännen har därför inte främst protesterat mot lagen. De har förstått att vår demokrati är i fara. Det hedrar de protesterande riksdagsmännen och bloggarna att de fört upp detta i ljuset. Jag tvivlar emellertid på att någon politiker genom denna händelse drabbas av eftertankens kranka blekhet och tar itu med hoten mot vår demokrati.

Man ser nog det som hänt som ett undantag. Man skyler över och tröstar sig med de två strategierna – den auktoritära och den kollektivistiska – nog fungerar i alla fall. Men tänk om så inte är fallet på lång sikt! ”

Lästips Diskursens makt introduktion till SD Open 2008

SVD när medborgarna larmar


VARFÖR SKA FÖRSVARSMAKTEN SLIMMAS?

april 23, 2008
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Rosfractal_tindra66.jpg

Fick höra på Tv i morse att  det ligger förslag om att  man vill halvera Försvarsmakten. Visst det kan finnas vinster i det. Eftersom det finns andra aktörer som är inkluderade i det som kallas Det Nya Samhällsförsvaret. Ex FMV, beredskapsmyndigheten och andra intressenter.

Det är väl inte så mycket att orda om i nuläget. För jag har inte hunnit gå igenom kommentarerna i Svenska Dagbladet ännu så jag avvaktar med att tycka, och debatten har bara börjat!

Vi får hoppas att vår beredskap ändå blir god som någon kommenterade på Per Ströms Blogg.

Lästips: Samarbetsdynamik att förbereda sig och andra för för en ny ledningsfunktion.

SVD Flera förband ska läggas ned Försvaret står inför en ny halvering med nedläggningar på en rad orter.

Totalförsvaret är överspelat – vi behöver ett samhällsförsvar!

Samarbetsdynamik: Att förstå Accomodation och Transformation i stora sociala system

Mitt inlägg som heter Transformera mera men i lagom takt

Personalförsörjningen i Det Nya Samhällsförsvaret – DNS En kombination av frivillighet och tjänsteplikt – ett alternativt
koncept?

 

 


TRANSFORMERA MERA, MEN I LAGOM TAKT.

april 1, 2008
Change, är ett av ledorden i den amerikanska presidentvalskampanjen. Många arbetstagare går igenom omställningsarbete på arbetsplatser, och får sin totala livssituation omkullkastad, vilket bidrar till olika typer av osäkerhet och förvirring

En av underrubrikerna på min blogg är just förändring. Men som ni vet är det goda och hållbara förändringsarbetet ingen lätt uppgift.

Det är svårt, och ibland riktigt smärtsamt. Och som människa i ett väl genomfört förändringsarbete konfronteras ens Me and I med många medvetna och omedvetna fördomar och förgivettaganden

Det finns en text från samarbetsdynamik.se som heter ”Att förstå transformation och ackommodation i stora sociala system – en programförklaring

Där skriver författarna mycket intressant om de problem som kan uppstå. Ni finner hela texten under avsnittet en programförklaring på deras site.
Den största förändringen vi möter i vår tid är att dagens människor är angelägna om att vara professionella aktörer. De vill göra en kvalificerad insats i den situation de möter.

De protesterar mot en begränsande styrning, mot moraliserande och mot ett auktoritärt bemötande. De ser det inte angeläget att bli styrda, belönade, bestraffade eller på annat sätt ”stimulerade” för att göra vad som behöver göras.

De vill istället skapa en lokal samverkan och utveckla en kompetens om verksamheten som gör det möjligt för dem att förverkliga ambitionen att vara professionella aktörer”


BLINKANDE STJÄRNOR OCH SAMARBETSDYNAMIK

december 22, 2007

Lövens sjö lägger sig 10 01 03

God fortsättning och jag hoppas ni får ett inspirerande 2008.

Och får ni långtråkigt kan ni alltid besöka Samarbetsdynamiks hemsida Där hittar ni många intressanta rapporter som kanske kan ge upphov till nya inspel och olika varianter på dopp i organiserings och ledningsgrytan.

Och så vill jag delge er en möjlighet att skåda stjärnan i det blå…

En otäck form av tystnad är nog vad CIA håller på med när det gäller smusslandet av videoband och deras förhörsteknik och jag tycker vi har en parallell och det är hanteringen av Tsunamibanden…

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes och det är väl så att makt och överhet bara vill att det skall vara listiga rävar som vaktar hönshuset, och David Remes försvarsadvokaten i CIA fallet med de bortraderade videobanden sa så här

Plainly, the government wants only foxes guarding the henhouse,” samt the government could not be trusted, based on its trackrecord” så jag avslutar med..

Sanningen är att alla med makt måste granskas. Samt det vore befriande att få höra någon makthavare eller politiker säga tre små ord som jag tycker används alldeles för sällan. Nämligen jag vet inte, eller jag är osäker.

Judge says no immediate ruling on Guantanamo tapes inquiry

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes

SAMARBETSDYNAMIK


KUNSKAPSABONNEMANGET


Och glöm inte de svarta svanarna , håll utkik efter dem de är sällsynta och vackra.

Americas secret war Ang irakkriget och andra intelligenta underrättelser.. stratfor.com


ÄR EN NARCISSISTISK TOKFAN ÄLSKBAR?

augusti 19, 2007

Jag letade vidare och hittade lite mer i intervjutekniksämnet.

Förmodligen så uppfattade ni min tidigare cynism i titeln. Men jag blir lite osäker på hur hur skall jag förhålla mig till min avvikelse. Kanske är den ett resultat av strukturell tvetydighet.

Läste i Aftonbladet ett svar från relationsexperten Eva Rusz där hon staplade upp symptomen på narcissim samt rabblade motmedel..

Tydligen så blir det bättre verkningsgrad av terapin om man lydigt och fogligt anpassar sig till terapeuten (överheten) och inte tar för stor plats..ni vet den svenska lagomheten.Dårar är älskbara och intressanta men bara lite på avstånd. Den friske teurapeuten behöver inte anpassa sig till token.

Hon säger att narcissister är vi allihop i olika skeenden av livet och och gav ett standardiserat svar på fenomenet.

Läs.

Pyschologists debate their role in interrogations

APA to vote on work at detention sites

David Henson

Special to The Spokesman-Review

– Some psychologists’ participation in the development and use of harsh interrogation techniques at secret U.S. military detention centers around the globe is miring the annual meeting of the American Psychological Association in internal conflict.At the organization’s 115th convention, held in San Francisco through Monday, the APA is conducting eight panel discussions to debate what role – if any – psychologists should play at such detention centers.

The dispute within the 148,000-member APA has surfaced after recent revelations that psychologists such as Spokane-based James Elmer Mitchell and John Bruce Jessen reportedly assisted the CIA in developing a policy of brutal interrogation tactics, which are said to include waterboarding, sexual humiliation, sensory deprivation and extreme isolation.

Ni som vill kan ju även beställa och läsa den här rapporten från samarbetsdynamik

Rapport 119 Tystnandets sociala mekanismer av Dan Gullmander

Många oroar sig i dag för den tystnad som tycks sprida sig inom företag och myndigheter och förvaltningar. Man använder sig av två förklaringar till denna. Den ena är att man blir tystad av ”makten”. Den andra är att människor saknar kurage och mod att ”säga ifrån”. Denna rapport tar utgångspunkt från en tredje mekanism.

I sakfrågor där vi inte håller med kan vi ”säga emot”. När emellertid den kommunikation som vi förväntas engagera oss i skapar en ”mening” som vi inte kan eller får engagera oss i så tystnar vi.

Dan Gullmander har från sitt arbete som kurslärare vid Militärhögskolans ledarskapsprogram med ett självupplevt praktikfall illustrerat denna tredje mekanism. Problemet är inte att man blir tystad. Inte heller att man inte har kurage att säga ifrån.

Problemet är att det är en synnerligen komplex uppgift att ”ta sig in i” ett samtal som bildar en sluten enhet kring en ”mening” som man inte vill, kan eller får dela med de andra.


UTVECKLANDE LEDARSKAP – HANDLAR OM KOMMUNIKATION

juni 1, 2007

   

Tindra Lööv

Tindra Lööv

 Utvecklande ledarskap handlar om

* Ökad självkännedom
* En riktning
* Ett förhållningssätt

(källa Försvarshögskolans broschyr om Utvecklande ledarskap)

 

 

Exempel på struktur för kreativt samarbete sett i ett Kommunikativt Perspektiv

* Vad måste/vill vi egentligen uppnå med vårt pratande? (MÅLBILD)

* Vad ska vi ha resultatet till? (SYFTE)

* Vad måste sägas för att vi ska känna tillit till varandra, och oss trygga med att påbörja samarbete om det vi vill samarbeta om?

* Hur kan vi prata för att lära oss genom det vi pratar om?

* Hur kan vi prata om vad som styr/begränsar vårt handlande/pratande.

* Hur kan vi prata när vi ska  göra VAL/ta ställning och fatta beslut

* Prata om vad som  INTE är tillåtet/önskvärt att prata om

* Vilka överenskommelser måste vi göra för att få flyt i pratandet?

(källa Dag Granberg, CONFIMEA; UTVECKLANDE LEDARSKAP,
kontakt kan tas via mig på tindraannette@gmail.com)

 Läs även Utvecklande ledarskap är att förhålla sig som en nyfiken resenär.

Samarbetsdynamik.se