Vad är det som inte händer hos Säpo?

maj 16, 2010

"Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars." citat Northwiz

”Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande
som styrker att jag är för dum för att ställas till svars.”
citat Northwiz

Bekymrad är nog bara förnamnet. Efter att jag tagit del av rapports meddelande om att tre av RPS/säk’s  chefer saknar utbildning kunskap och kompetens om hur förunderökningsmaterial ska gallras, blev jag först förvånad som senare övergick i ren ilska.  Det är inte vilka chefer som helst som slarvat. De arbetar på de tre viktigaste funktionerna av RPS/Säk’s (säpo) fem olika verksamhetsfält: kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd , säkerhetsskydd och personskydd.

Vi tar det igen. De som underlåtit att gallra arbetar inom kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd. Som skäl anges att de inte förstår reglerna?

Vi medborgare ska anta att cheferna inte läst föreskrifter pga av att omställningen inom organisationen varit så omfattande att det inte funnits tid. Det har funnits utbildningar men cheferna har uteblivit. I min enfald trodde jag att det var obligatorisk närvaro när nya viktiga lagar ska ska köras in. Och förklaringen chefsåklagare Per Lind anger är inte kongruent. Även Camilla Lindberg anser att det är för luddigt

Jag tror att man medvetet sparat materialet för en regning dag för att det kanske skulle kunna vara användbart. Juristen skriver Säpo får grönt ljus att bryta mot lagen. Och jag anser att ansvar /skuldfrågan måste utredas även om brott ej kan styrkas enligt chefsåklagare Per Lind. Systemen är inte konstruerade för att förstöra materialet skriver Anna Troberg och hon är inte ensam om att bli oroad. Jag är bestört

Jag oroas djupt av att det verkar finnas en så nonchalant kultur vad det gäller informationshantering inom Säpo och andra instanser som hanterar mycket känslig information – Anna Troberg

Jag får ta del av följande i SÄPO-AM 18665 09 BEBIL 09000cba813944cb.pdf ”Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning.

‘Vid tillsättning av chefstjänster har den dåvarande verksledningen inte tillsett att dessa personer  hade erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel’. När jag läser det här blir jag rent ut sagt förbannad när det handlar om personal som är betrodda och klarat alla säkerhetsprövningar och satta i högsta skyddsklass för att skydda svensk demokrati

3.2.2. SÄPO har haft årliga ”Busterseminarier” där de myndigheter som använder hemliga tvångsmedel har varit inbjudna. På dessa seminarier har frågan om sparat material i Buster diskuterats. Enligt uppgift har anställda från SÄPO inte deltagit i (buster)seminarierna.

Det är inte svårt att låta tankarna fara iväg och grubbla över hur  analysen för den biografiska underättelserapporten på spaningsobjekt och mål ser ut, om det brister så i kompetenshänseende för den yrke och ansvarsområde de är satta att förvalta.  Tydligen klarar de och några att uttolka kodord och annat då de lyssnar och smyger  på spaningsobjekt då de talar om koka té, äta strömming eller skicka cd-skivor. Eller kan vi räkna med att de övertolkat materialet deras handläggare/agenter/filter försett dem med.

Generaldirektör hos säkerhetspolisen Anders Danielsson var tydlig med att de inte sopat något under mattan och ville ha beröm för sin öppenhet och att de anmält. Hade de inte gjort det hade det varit tjänstefel och ytterligare lagbrott så i det fallet vet jag inte om lovorden ska hagla för att någon, några gör sitt arbete. Däremot gissar jag att han vill att de organisatoriska bristerna inom Rps /SÄK ska lyftas fram i offentlighetens ljus.

Det kan även ha att göra med att vissa integritetskränkande lagar framtvingats för snabbt utan konsekvensanalys. Och gå ut och kritisera politikerna för att inte fått tillräckligt med resurser kan han kanske inte göra. För politikerna som har polisverksamhet på sitt bord har nästan enbart fokuserat på den organiserade brottsligheten och barnporr. Vi vet att det fördelats mycket fiskala resureser till FRA och poliser i yttre tjänst som gör att såpa-säpo nu känner sig lite förfördelade. Något som låter sig anas i  uttalande som görs från säk. emellanåt.  Men fungerar inte rutiner och handhavande kanske de inte heller ska få signalspana fritt.

Generaldirektören kan heller inte gå ut och öppet kritisera tidigare ledningsbrister och knepig organisationskultur som han fått ärva.  Jag håller med Annika Beijbom att vi måste eftersträva mer transparens och god governanceEmma Opassande tar upp medborgare du kan lita  på oss argumenten. Och vi blir blåsta i vanlig ordning.

Hade det här  hänt i en vanlig företagsorganisation hade dessa chefer fått gå direkt. Läser man inte policyföreskrifter på chefsnivå och de lagar som gäller för verksamheten har man inget där att göra. Man får dessutom avsked för mindre i det vanliga arbetslivet.

Jag hoppas någon med makt och inflytande kan stava och uttolka vad begreppet ‘a c c o u n t a b i l i t y’ står för. Jag är så infernaliskt  trött på NIH not invented here syndromet och slingerbultstendenser så fort polisverksamhet säkerhetstjänst  ertappas med fingrarna i kakburken.

Accountability står även för att inse sin delaktighet dvs att ta på sig skuld för brister och inte förflytta eller gömma ansvarsfrågan vertikalt uppåt eller neråt eller i sidled i en organisation. Så fort det är medvind då är oftast alla glada, förhoppningsvis inkluderade och delaktiga. Men inte då det är omvänt. Då ryggar och darrar de likt rädda harpaltar och lägger sig trycker i ett dike tills det är lugnt och de kan hoppa fram igen.

När ska de lära av gamla misstag. Och vad det innebär för tredje man att förundersökningsmaterial inte blivit gallrat, orkar jag inte gå in på. Jag tror det står klart för var och en som har någolunda sund tankeverksamhet.

Eller så kan vi anföra ”herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars” citat Northwiz

Lästips Ny Teknik

Säpo ser risker med förlorad terrorinformation

Lästips delvis kopierat från Mikael Nilsson.

Mark kommenterar Josh inkompetensen. HAX tycker att ansvaret måste klättra uppåt, kanske till ministern? Rick vet intevar han ska börja. Drottningsylt tycker det har blivit grått. Emma  skriver om den mänskliga faktorn. Camilla Lindberg skriver oxå

Annonser

Nej inte mer signalspaning hellre effektivare.

mars 3, 2010

ohlala det tar aldrig slut. Nu ska möjligheterna till signalspaning hos RPS/Säk utredas igen och vi är tillbaka på ruta 1 dvs propen som den såg ut innan och under 2007.

Att läsa om dessa nya intiativ till utredningar är som att se en nervös hund jaga sin egen svans.

Mark Klamberg och även jag samt Mary Jensen MMK reagerade mot att det är ordförande Runar Viksten i försvarsunderättsnämden som ska göra utredningen om Rps /säk dvs Säpo ska få bedriva signalspaning.

Personligen jag har länge velat ha en mer omfattande cost benefit analys på verksamhet vs effektivitet inom svensk underrättelsetjänst. Jag tycker det blir mer angeläget allt- eftersom vurmen för att utreda sigintverksamheten verkar skena iväg.

Även Mark tar upp det här med investeringar i sin bloggpost och ställer mycket riktigt frågan vad är det för investeringar som krävs?

Det är ett välkänt faktum att vi samarbetar inom det område som kallas intelligence cooperation i allt högre utsträckning dels inom EU, men även mot USA och säkerligen andra länder. Och framtida scenarioplaneringar i utrikespolitiska policybeslut har det med i beräkningen. Även den omfattande hot och riskbedömningen som görs uppe hos regeringskansliet m.fl. Det är det som ytligt kan kallas FRAshoppen även om annat godis ingår i kakburken.

Men det finns ett dilemma som inte så ofta diskuteras i media eller den allmänna debatten i traditionell media eller bland oss bloggare.

Och det är att sådant utökat samarbete i sig kan leda till s.k dolda risker störningar eller hot. De definieras nämligen inte som yttre eller inre säkerhetshot utan mer diffust som autonomy och eller  vulnerability costs.

Men faran lurar där eftersom det normala om man applicerar enkel spelteori är att en individ samarbetar så länge det innebär uppenbara vinster med samverkan. Det som då kallas intelligence or policy gains by cooperation.

Sverige kan som ett led i denna samverkan triggas att överinvestera i utrustning och nya underättelseplattformar eller metodik vi kanske egentligen inte behöver.  Vi behöver inte mer signalspaning  hellre effektivare underrättelseverskamhet.

Viktigt lästips

SIIA Papers No 6 European Intelligence Cooperation:Drivers, Interests and Institutions

Bloggar:
Scaber nestor Mary Jensen Mark Klamberg knuff

Media
Aftonbladet SVD SRTrafikledarinfo: Sigintgate 3.0 Fp’s Politiska ”talking head” on repeat

december 12, 2009
Eggheads

TRAFILEDARINFORMATION FRÅN ROSENBAD

Di bare löver å löver å ändamålsglider. Kom igen det där var ingen snygg manöver från RPS/säkroddaren Johan ”på snippen” Pehrson.

Han har satt igång misstrospelet 3.0 och göder ungdomars misstro mot all underättelseverksamhet. Grattis till det självmålet!

Självmål 2 är att köra över dels Birgitta O och Camilla L. Ska fundera lite till om vad jag ska skriva så jag kommer uppdatera. För matt just nu för att hålla mig saklig.

Det är inte så att jag missunnar RPS/säk underättelseunderlag men herregud, de har lagen om Eletronisk avlyssning LEK. Kan begära tillstånd direkt hos operatör i de fall straff är minst två år. Öppna brev. Tömma masten filma bugga och stealtha. Inhandlat nya lasermojänger att fånga upp brus med.

Vad är problemet? Att personskyddet leker tittut varendagång Statsministern och andra skyddsobjekt  framträder kan knappast föranleda att svenska folket ska behöva genomlida ytterligare ett debacle om det här. Den pedagogikmissen får personskyddsdetaljen själva ta ansvar för.  Så lös det problemet först.

Det går inte att komma och snyfta och komma med tyckasyndom argument nu. Rps/säk bör nog fundera på om de inte ska vårda sitt varumärke först innan de skrämmer millenials och boomers om brister i kontrapionage.

En anledning till att det är bråttom är enligt Johan Pehrson att man vill skydda de personer som kan vara utsatta för utländsk underrättelseverksamhet i Sverige och som Säpo inte kan signalspana på idag”. Goddag yxskaft!

Over and out
Pattmaja 3.0


Stockholm har blivit kallt – Einstein 3 och Stockholmsprogrammet 09

juli 14, 2009

Kvalificerat hemlig Stockholmsprogrammet 09

Stockholm har blivit kallt och våra politiker verkar anamma en kalla krigets kontroll- filosofi. Stockholmsprogrammet 09 ska ventileras under några dagar i huvudstaden. Beatrice Ask och hennes rådgivare verkar ha försetts med gaffatejp och yttrar sig inte till media. Tyvärr kan jag inte vara med i Humlegården då det ska manifesteras mot denna form av otakt. Nu hoppas jag att det inte kommer att bli stenkastning eftersom det  ytterligare skulle gödsla i kontrolldynghögen.  Och som vanligt så kan jag i raderna i programförklaringen tydligt urskilja den flytande osäkerheten trots att det hamras in begrepp som säkerhet, rättsäkerhet m.m.

Inte ville politikerna att manifestet som indikerar att det ska övervakas och kontrolleras ännu mer skulle komma till allmänhetens kännedom. Ändå så talar politiker och andra rättsvårdande instanser som Säpo och andra övervakningsorgan om begrepp som öppenhet, trovärdighet, tillit/trust. Usch!  Inte känner jag mig tryggare utav denna handlingsmanifest. Snarare som att politiker och deras nyttiga idioter lider av en sorts paranoia som de vill smitta sina medborgare att bli lika nyttiga idioter med.

När ska hönsen i hönsgården samt knähundarna i Rosenbad förstå att de åtgärder de inte initierar kommer att förhindra de brott de försöker beivra.  Redskapen är dessutom allt för rättsosäkra i nuläget. Karl Sigfrid har skrivit på DN att det är skolans sak att lära ungdomar hur man surfar anonymt. Tycker det säger allt om vilket sammhälle de skapar med dessa lagar.

Visst kan mycket övervakning förtrolla och ännu mer kontroll vara användbara verktyg. Men det verkar inte som om de rådgivare som finns inom den innersta kretsen på justitiedepartementet har läst James Bamford, Bruce Schneier eller ens hört talas om Whitfield Diffy. Istället tuffar och gal hönsen på som en ångbåtsskuta tutar och tror de ska kunna köra ifrån en snabbgående och dovt mullrande Scarab.

Beatrice Ask talar lite avmätt om att finna den rätta balansen mellan det privata och kränkning av densamma. Gränsen för tillräcklig övervakning har passerats för länge sedan och det vet hon också. Det behöver man inte vara fjäskande knähund för att förstå. Och knähund blir Sverige i denna konstruerande samhörighet då det är kan vara samma hantlangare som initierat något som kallas för Einstein 3.

s följande ludd: ”Ordförandeskapet kommer att lägga fram förslag till en strategi för förbättrat *informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter eftersom det europeiska samarbetet är avgörande i kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten

Hela citatet andas *taktisk informationsfusion enligt modus operandi global information grid. Kanske går detta att härleda till samma hjärntrust som värpt fram idékonceptet red and blackops under CIA-flaggan i jakten på terrorister. Det som nu nye CIA-chefen Panatta ventilerar och lyfter fram i dagsljuset.

Jag tycker ni som är intresserade ska läsa vad Intel Daily skriver om Einstein 3 i en artikel som heter “Pervasive Surveillance Continuing Under Obama. New DHS-NSA-AT & T ‘Cybersecurity’ Partnership”

Einstein 3: Under development. Based on technology developed for a National Security Agency program called Tutelage, it detects and deflects security breaches. Its filtering technology can read the content of email and other communications. (Siobhan Gorman, ”Troubles Plague Cyberspy Defense,” The Wall Street Journal, July 3, 2009)  (källa inteldaily)

Inbilla inte mig något annat än att Sverige har några fingrar med i denna förnämliga lilla kakburk. Och hur rimmar det med vår Nations egen integritet?  Bara för att en annan husse och matte ropar lyd så kanske vi inte ständigt ska lystra till alla dressyrkommandon. Inte oreflekterat i alla fall.

Vi behöver inte alla vara Einsteins för att förstå hur James Bamfords puzzelbitar platsar in i denna totalövervaknings-rollout.

Einstein: You Don’t Have to Be a Genius to Know They’re Lying

But what happens next, after the data is processed and catalogued by the agency is little understood. Programs such as Einstein will provide NSA with the ability to read and decipher the content of email messages, any and all messages in real-time.

While DHS claims that ”the new program will scrutinize only data going to or from government systems,” the Post reports that a debate has been sparked within the agency over ”uncertainty about whether private data can be shielded from unauthorized scrutiny, how much of a role NSA should play and whether the agency’s involvement in warrantless wiretapping during George W. Bush’s presidency would draw controversy.” (källa inteldaily)

Fler skriver om Stockholmsprogrammet och jag har kopierat uppstuds, Tack för det Erik .
Opassande, Mab, BloggenBent, Oscar Swartz, Karl Sigfrid, Peter Karlberg, JensO, Erik Laakso, Olof B, Isak, Stenskott, Oscar Fredriksson, NSM-Bloggen. Nätverket Svart Måndag, Esbati.
Expr, AB.


FRA-SHOPEN ”KÖP BYT OCH SÄLJ” SAMT ANNAT SNASK.

oktober 16, 2008
Vilket perspektiv ska vi ha Fra?

Vilket perspektiv ska vi ha Fra?

Lite stavfelsrättning idkad 2008 10 21

Fick mig till livs signalspaningsdokumentet från R&D ang Signalspaningslagen. Jag läste bra reflektioner hos Hanna Wagenius Och det tack vare Jens O’s blogg. Jag kan inte hjälpa det, men det känns som om våra folkvalda använder oss medborgare som försökskaniner i ett samarbetsexpriment.

Jag reagerar på begrepp som ”grundinventering,” och  ”projekten”

Grundinventeringen innebär kanske, tillgång till rådata via öppna eller slutna källor eller?  En skrivning som lyder ”innebär att alla ”projekt” blir tillståndspliktiga sid 22″.

Nu har tjänstemännen vid stadsrådsberedningen alltså ramat in (en frame) ”objekt” till ”projekt” och det antyder att fiskandet/trålandet i trafikstråken sker i större form än vad ”några”  vill medge. Den karamellen ska jag snaska på länge och omsorgsfullt.  Och jag anar att det kan ha något att göra med underättelse och jakt i Jointness och Partnerskap. Det är väl det där avtalet med Deparment of Defence Defense som spökar. Kanhända, måhända!

Hanna reflekterar ang underrättelsedomstolen och ställer den relevanta frågan hur den skulle kunna bli självständig.

[3. Hos Hanna ] ”Specialdomstolen” i fråga kan komma att utgöras av en ny domstol, kallad ”Underrättelsedomstolen”. Hur den ska göras oberoende av regeringen och FRA framgår inte

Det kommer självklart att bero på dess sammansättning. Och en variant skulle kunna vara

1. Tre hovrättsdomare.
2. Två allmänpraktiserande ”jurister” ex professor eller docent för vardagsanknytningens skull. Deras inriktning Teknisk juridik ex från post och telestyrelsen samt folkrättsligt kunnig.
3. En observatör från respektive parti för insynens skull. Transparensen ni vet. Och gärna några som då uttalat kritik mot lagen.

Och vi kommer säkerligen att få höra en del argument -som att nu har FRA ihop med SÄPO och vårt samarbete med ”USA’s irakstyrkor” bidragit till att al-Qaidas ledare no 2 kunde elimineras. Dvs. FRA ihop med sina partners har strålande köp,  byt och sälj dagar.

Jag har skummat artiklarna i SVD och DN samt överhört uttalandet av den öppna ”doldisen” från Säkerhetspolisen, SÄPO.

Det jag inte uppsnappade i den allmänna rapporteringen är om ”förgörandet” av den terrormisstänkte Irakiern genererar en förstärkt hotbild för vår trupp utomlands i regioner som Afghanistan etc. Möjligen, troligtvis är det så.

uppdaterat: 2008 10 21  Enda tidningen som jag kan se just nu som konstaterar att sverige inte har trupp i irak är The Local. Men det finns andra svenskar på plats. Typ, svenska poliser som ska observera de svenskutbildade Irakiska poliser som tränats i jordanien eller att svensk polis kontrollerar trafficing eller människosmuggling från Irak.

Var han så högt uppsatt som det hävdas i underrättelsen behöver jag sannerligen inte ha IQ fiskmås för att förstå så är fallet. Carl Bildt ihop med regeringen kommer därför att kunna hävda  att ”signalspaningslagen” måste denna komma på plats så fort så möjligt och i nuvarande skick. Punkt.

Nej. Jag stöder inte terrorism. Absolutely not! Ifall någon nu tror det. Men jag vill ha fakta och i synnerhet efter Egyptierna, CIA  SÄPO samt deras renditionfadäs.
Vi hörs men jag vet ej när,  Ha det bra!

NÅGRA NEDSLAG I FRA-LAGS-SÖRJAN

oktober 8, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/avlyssning.jpg
Rättad 2008 10 09

Jag var tvungen att rensa ut lite gamalt snask ur mitt arkiv, så jag har vilat lite från FRA debatten. Självklart har jag följt händelseförloppet på avstånd. Och jag tycker att det är lite penibelt att Sten Tolgfors mfl hellre väljer partipolitik och prestige istället för att se till någon sorts helhet.

Vice statsministerinna Maud Olofsson har ju viktigare saker för sig nu med tanke på ekonomin som är i svaj, än att se till att IT och telekombolag gör investeringar i Sverige.

Varför kunde inte NSA, FBI, Dep of Homeland Security förhindra den ekonomiska kris vi ser. Och det med hjälp av kommunikationsspaning. Ekonomiska fluktationer är ju ett hot som anges som syfte för för lagens förträfflighet.


(globalt hot och riskdiagram)

En annan artikel i SVD anger att vi har terrorister på plats. ”All säkerhetshotande och samhällsfarlig ­invandring till Sverige sker fritt. Med dessa förutsättningar har den säkerhetspolitisk underrättelsetjänsten en svår uppgift. Säpo får inte samarbeta med FRA.

Samordning av militärt och civilt incidentförsvar saknas när det bäst behövs. skriver Tage Lundberg reservofficer, major, tidigare krigsplacerad som chef för underrättelse- och säkerhetsavdelningen i Västra militärområdet, Åkersberga

Men se till och kom sig ut ut och jobba då agent provokateurer ala sigintfältet. På med lurar och rikta lasermikrofonen. Tassa runt och speja lite.  In med humint, sigint och kosint rapporteringen i den svarta kontrollantens bok. Ni har massor att ta itu med. Guldläge!

Påvisa nyttan med lagen. Och spana och övervaka kan väl FRA göra som de gjort i alla tider. Och visst får väl FRA samarbeta med Säpo, om det är så allvarligt som terrorism vi talar om. Vad är det här för desinformationsrunda.

Igår kunde jag läsa i Ny teknik om att utländska investerare avvaktarmed att placera sin servrar tills lagen är klar.

Det gör det. Vi har fortfarande kontakt med bolag som ser Sverige som ett möjligt land att placera serverhallar i men som avvaktar på grund av FRA-lagen, säger Bengt-Åke Ljudén.

Det bolagen är rädda för är att deras kunder ska dra öronen åt sig om det blir så att deras trafik kan komma att avlyssnas av FRA, Försvarets radioanstalt, i underrättelsesyfte.

och jag gillar framför allt sista stycket .

Företagen vill ha svart på vitt vilka regler som gäller och några investeringsbeslut kommer inte att tas förrän FRA-lagen är klubbad, bedömer Bengt-Åke Ljudén.

Det man mest av allt ogillar är osäkerhet konstaterar han (källa ny teknik)

Läs Utländska it-företag avvaktar svensk FRA-lag

Militär och civil samordning saknas Svenska dagbladet


FRA-LAGSUTKASTET- CONTEMPORARY KINKY BUSINESS

september 26, 2008


Ni måste gå in och kolla på Margareths youtubeklipp med de flesta FRA illustrationer jag använt i bloggen. Mycket nöje. Tack Margareth för den inspiration du gett mig till FRA skrivandet. Ni andra läsare och bloggare ska även ni ha stort tack.

Är det en bra lag vi kommer att få nu med dessa 15 tillägg. Jag vet inte. Men visst är vi väl på rätt väg. Idag har jag mest harvat runt i bloggosfären och försökt känna efter vad jag egentligen tycker om tilläggen. Och jag tror faktiskt att det kommer bli en tuff remissrunda för förslaget som det ser ut nu. Det är effektivitetssänkande och om utkastet egentligen innebär en ny lag så bör den gamla rivas upp och göras om från början.

Är jag nöjd med domstolen. Ja om domaren inte utses av regeringen utan av riksdagen. Även ledamöternas sammansättning är oerhört viktig. Kanske måste det inrättas en helt ny typ av myndighet som tar ett fast grepp över den parlamentariska kontrollen över vår underrättelsetjänst. Jag har varit inne på det tidigare och jag har även ansett att FRA’s civila myndighetsstatus bör plockas bort.

Nu är ju en av punkterna i utkastet att SÄPO ska utredas om sina behov av signalspaning och den underrättelserapportering som FRA bidrar verkligen är nödvändig. Magnus Norell har uppmärksammat problematiken med det här i newsmill

Det är t.o.m. så att en del av förslagen kan göra det svårare att komma till rätta med eventuella terrorbrott (som endast utgör en liten del av vad FRA ska få leta efter ”där ute”). I punkt 6 står att: FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Det har också framgått att SÄPO inte ska få samma möjlighet som Försvarsmakten. Detta ger upphov till en del problem. Eftersom Försvarsmakten faktiskt inte får spana i Sverige kan man ju undra hur det är tänkt när den myndighet som har det främsta ansvaret för den inre säkerheten, nämligen SÄPO, samtidigt inte får samma möjlighet och tillgång till information som Försvarsmakten. Idag har ju faktiskt SÄPO (och måste naturligtvis ha) den möjligheten”

Jag håller inte med, Säpo och polisen har nu sin Bodströms-lag att bugga avlyssna e kommunikation och trafikdatalagring. Det borde kunna hjälpa dem i deras nätverksanalys och sociogram-kartläggning vad gäller osunt autonomt agerande, sabotage och terrorism och annan illvillig och vådlig aktivitet som betraktas som hot risk eller fara.

Jag tror operatörerna gärna hjälper till med att låta dem koppla upp sig på en lick eller plint i något bergrum någonstans om det skulle bli nödvändigt. Bara de har ett tillstånd som underlag så är det inga problem med den saken.

Det som blir lite skumt om jag förstår det här rätt nu; Är om en domstol ger tillstånd. Och sedan en annan domstol ger avslag vilket gäller då. Det kan nämligen bli så att det spanas på samma objekt av olika aktörer fast de vet inte om det.  Och att det blir samma domstol som ger tillstånden. Här får vi hoppas att det underlättas så att det inte blir riktigt kinky business och revirpinkande. Som det varit tidigare mellan Försvaret och Säpo om vem som ska göra vad.

Oj höll på att glömma att signalspaning by proxy kommer att ske. Så kan ”någon” inte ”överhöra” eller ”medlyssna” eller avsyna sina egna smstrafikstråk datastråk så kan webmaster och dess ”control” beställa en kinkigare spaning på protokollpaketen via sitt nätverk.

Kinkig den där FRA lagen. Djävulen bor i detaljerna så sant så..

Om det är pinsamt för regeringen?  Nej det är ännu mer pinsamt för socialdemokraterna och Thomas Bodström som haft all tid i världen på sig att argumentera.