En sagolik saga om Stella Polaris, till Åminne af 1809-2009

januari 15, 2009
Rottneros Herrgård

Rottneros Herrgård

Jag har har varit på besök  hos vår Utrikesminister Carl Bildt’s blogg Alla Dessa Dagar och läst om inledningen av Märkesåret 1809 som hyllar samarbetet mellan Finland och Sverige.

Jag kan ju inte vara sämre och tar mig friheten  att  som självutnämd Sunne-ambassadör delge Er, mina läsare lite sagolikt informationsbrus om Stella Polaris och den historia jag finner så oerhört intressant.

En del av arkivet till denna stora internationella underrättelse-operation förvarades på Rottneros Herrgård för att sedan ha bränts på Lövsta soptipp sägs det.

Men det finns de som inte är helt övertygade.  Det står mer om det i artikeln och FRA Försvarets Radioanstalt är  även de omnämnda.

Vad hände med arkivmaterialet?

Enligt källorna, bl a Erkki Pale, mikrofilmades allt material från operation Stella Polaris. Pale tillsammans med löjtnant Lauri Pöyhönen ansvarade för arbetet i Stockholm. Pale fick klartecken från svenskar efter att ha etablerat en nära kontakt med försvarsmakten i Stockholm.

Allmänna åklagaren agerade som budbärare mellan Pale och svenskarna och i sinom tid fick Pale nästan obegränsad frihet att röra sig inom de svenska militära institutionerna. I Pales arbetsgrupp ingick kapten Bogojavlenskij, Pertti Hartikainen, A.Korkeakoski, löjtnant Jukka L. Mäkelä, Eero Helkama samt fröken Marjatta Pusa.

Filmerna skickades till Helsingfors för framkallning och sammanlagt blev det över 900 meter. Arbetet tog nästan 6 månader och det företogs mestadels i hotell Astorias källare i Stockholm.

Svenskarna blev rädda av den mängd av människor och material som operationen innehöll och beslutade att förbjuda finsk underrättelseverksamhet från svensk territorium.

Finnarna visste varken in eller ut och till slut bestämde de att sälja signalspaningsmaterialet för att kunna finansiera den framtida verksamheten. Mannerheim själv, som nu var landets president, gav order om att sälja signalspaningsapparaterna.

General Harald Öhquist fick uppdraget och skulle sedermera rapportera till general Rudolf Walden om affärerna. Försvarets ekonomichef Runar Bäckström fick som uppgift att dölja all redovisning. Svenskar ville köpa det finska materialet för en kvarts miljon kronor dåtida pengar.

I förhandlingar på hotell Grand i Stockholm den 14. 11 1944 deltog från Finland Erkki Pale och Hans Olof von Essen och från Sverige Torgil Thorén och Svante Påhlsson, numera värmländsk industriman, som hade bjudits in personligen av Rudolf Walden.

Resultatet blev två dokument, ett officiellt köpeavtal, där svenskar köper det finska signal-spaningsmaterialet, och ett gentlemannaavtal, där svenskar förbinder sig att förvara det finska arkivmaterialet i 50 år och sedan återlämna det. Enligt underrättelsechefen Raimo Heiskanens memoarer undertecknades detta avtal även av greven Carl Bonde.

Enligt vissa uppgifter ville finnarna datera avtalet till juli 1944 så att det skulle se ut som om operationen hade planerats och verkställts innan freden kom.

Svenskar ville inte fiffla med dateringen. Lådorna skulle fraktas till Påhlssons gods Rottneros i Värmland.

Påhlssons dotter Ebba Horn af Åminne har vittnat om hur lådorna förvarades där i åratal bakom lås och bom. Ett mindre antal lådor förvarades även på annat håll på Hörningsholms gods längre söder-ut. (källa Underrättelsehistoria III )

Läs även wikis Operation Stella Polaris.

På engelska wiki operation Stella Polaris

Gå till Värmlandsgille för att se stamfrändesmonumentet

Uppdaterar med en länk från Luleå Flygflottilj f21:  Snabba insatser redan 1940

Den 14 december 1939 gav Regeringen tillstånd att organisera det frivilliga flygförbandet som verkade i Finland under ledning av majoren Hugo Beckhammar. Sveriges första flygande snabbinsatsförband, F 19, var skapat och stred under divisen Finlands sak är vår

Uppdaterad 09 08 07
Spaningsarkiv öppnade för FRA artikel SVD

KÄNSLIG INFORMATION. År 1944 överförde den finländska radiospaningen sina arkiv till Sverige för att Sovjet unionen inte skulle komma åt materialet. De finländska erfarenheterna kom att vara till stor hjälp för svenska FRA, som upprättades vid denna tid.

Längre ner i artikeln står att läsa

Svenska FRA upprättades 1944 och allt från starten av sin verksamhet hade den svenska signalspaningen alltså tillgång till de finländska arkiven och mycket erfarna dechiffrörer och radiospanare. Redan tidigare hade det visserligen bedrivits viss signalspaning i vårt land, men inte alls så omfattande och avancerad som den som påbörjades när den ganska stora civila organisationen inledde sin verksamhet i slutet av beredskapsåren.

Från början av 50-talet bedrevs avancerad radiospaning framgångsrikt från några av flygvapnets DC-3:or och från fartyg. Det var ett av dessa flygplan som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg utanför Gotska Sandön den 13 juni 1952.

Uppdaderad 2009 08 16

Gå till Stella Polaris Hemsida här kan ni se vilka lådor som var på Rottneros klicka

Uppdaterad 2009 08 30

Läs även artikeln i Newsmill skriven av författarinnan och medievetaren Johanna Parikka Altenstedt.
Mycket står att läsa på siten Stella Polaris som jag länkat till tidigare. Boken Operation Stella Polaris kommer att läsas med stor förtjusning.

Jag vill därför också rikta ett personligt och innerligt tack till Johanna och alla övriga inblandade som gör det möjligt att för mig få utforska denna historia ytterligre. I synnerhet mot bakgrund av att ett av mina första arbeten (Sommarjobb) var på Rottneros Herrgård under ett antal somrar.

Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944 vars historiska och politiska värde för Finland och Sverige under efterkrigstiden fortfarande är outforskat. Men framför allt behövs det nya glasögon när man analyserar andra världskriget här i Norden. Det handlar om fler än två sidor. Vi måste våga analysera vår dåtida politik utifrån dåtida förutsättningar och inte bara med facit i handen, säger medievetaren Johanna Parikka Altenstedt som skrivit en bok i ämnet.

Uppdaterad 20100121

Wisemans Wisdoms uppmärksammade även han Operationen. Finns en del bra lästips i kommentarsfältet. Speciellt Johan Westerholms tips om  Oula Silvennoinens avhandling intresserar mig.

Ytterligare infallsvinkel kan vara artikeln Sovjets spionage gav utrymme åt slumpen artikel Svd från 21 nov 2009

Rekommenderad läsning: One Hundred Years of British Intelligence Inside MI5 and MI6

MI5 (responsible for internal security) and MI6 (the foreign secret service) were founded simultaneously in August 1909, partly via the advocacy of Home Secretary Winston Churchill, in the face of perceived threats from German spies and Irish nationalism.

The color of truth is gray” (Andre Gide), because truth is evasive and often hidden from the public by purposeful cover-up.Generations of British spies, as well as their controllers and masters, contributed to the security of their country,

“For decades to come the spy world will continue to be the collective couch where the subconscious of each nation is confessed” – John LeCarré

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.

frågat om tillstånd att publicera symbol här


NÅGRA NEDSLAG I FRA-LAGS-SÖRJAN

oktober 8, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/avlyssning.jpg
Rättad 2008 10 09

Jag var tvungen att rensa ut lite gamalt snask ur mitt arkiv, så jag har vilat lite från FRA debatten. Självklart har jag följt händelseförloppet på avstånd. Och jag tycker att det är lite penibelt att Sten Tolgfors mfl hellre väljer partipolitik och prestige istället för att se till någon sorts helhet.

Vice statsministerinna Maud Olofsson har ju viktigare saker för sig nu med tanke på ekonomin som är i svaj, än att se till att IT och telekombolag gör investeringar i Sverige.

Varför kunde inte NSA, FBI, Dep of Homeland Security förhindra den ekonomiska kris vi ser. Och det med hjälp av kommunikationsspaning. Ekonomiska fluktationer är ju ett hot som anges som syfte för för lagens förträfflighet.


(globalt hot och riskdiagram)

En annan artikel i SVD anger att vi har terrorister på plats. ”All säkerhetshotande och samhällsfarlig ­invandring till Sverige sker fritt. Med dessa förutsättningar har den säkerhetspolitisk underrättelsetjänsten en svår uppgift. Säpo får inte samarbeta med FRA.

Samordning av militärt och civilt incidentförsvar saknas när det bäst behövs. skriver Tage Lundberg reservofficer, major, tidigare krigsplacerad som chef för underrättelse- och säkerhetsavdelningen i Västra militärområdet, Åkersberga

Men se till och kom sig ut ut och jobba då agent provokateurer ala sigintfältet. På med lurar och rikta lasermikrofonen. Tassa runt och speja lite.  In med humint, sigint och kosint rapporteringen i den svarta kontrollantens bok. Ni har massor att ta itu med. Guldläge!

Påvisa nyttan med lagen. Och spana och övervaka kan väl FRA göra som de gjort i alla tider. Och visst får väl FRA samarbeta med Säpo, om det är så allvarligt som terrorism vi talar om. Vad är det här för desinformationsrunda.

Igår kunde jag läsa i Ny teknik om att utländska investerare avvaktarmed att placera sin servrar tills lagen är klar.

Det gör det. Vi har fortfarande kontakt med bolag som ser Sverige som ett möjligt land att placera serverhallar i men som avvaktar på grund av FRA-lagen, säger Bengt-Åke Ljudén.

Det bolagen är rädda för är att deras kunder ska dra öronen åt sig om det blir så att deras trafik kan komma att avlyssnas av FRA, Försvarets radioanstalt, i underrättelsesyfte.

och jag gillar framför allt sista stycket .

Företagen vill ha svart på vitt vilka regler som gäller och några investeringsbeslut kommer inte att tas förrän FRA-lagen är klubbad, bedömer Bengt-Åke Ljudén.

Det man mest av allt ogillar är osäkerhet konstaterar han (källa ny teknik)

Läs Utländska it-företag avvaktar svensk FRA-lag

Militär och civil samordning saknas Svenska dagbladet


FRA-LAGEN: DET SOVANDE FOLKET VAKNADE!

september 3, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Lagerkrans%20i%20%F6verlevnad.jpg

Jag har precis läst artikeln i DN författad av de många sakkunniga bla Mark Klamberg och Pär Ström Jag blir berörd. Vi som har följt debatten och deltagit och försökt förstå får äntligen uppbackning från dessa auktoriteter.

Jag kan inte annat bli glad och jag skulle vilja skicka blommor till alla men det får bli Margareths krans i överlevnad.

Inte så mycket för att FRA lagen i dess nuvarande form ska överleva. Utan bilden tillägnas alla de uthålliga som deltagit och deltar i samtalen. Den får även symbolisera att vi håller ihop och att vi håller ut oberoende av våra kunskaper och partipreferenser.

Många pusselbitar har ramlat på plats för mig de senaste veckorna och som framgick i kunskskapskanalen så är FRA shopen öppen. Och så ska FRA få vara. Vi kritiker vill bara täppa igen kryphålen.

Det som jag saknade i det annars mycket intressanta programmet var talet om den personliga integriteten i ett vidare begrepp.

Jag bloggvandrade och hittade en mycket intressant artikel hos webhackande och fortkörning som jag läste två gånger igår eftersom jag tröttnat på rent mjöl i påsen argumentet. Jag vill inte höra den framen något mer.

Essän tog upp olika aspekter på det här med I’ve got nothing to hide och att det är av vikt att det finns transparens och möjlighet till accountability. Jag rekommenderare er verkligen att läsa essän. Tack anonym för den.

”This issue is not about whether the information gathered is something people want to hide, but rather about the power and the structure of government.

A related problem involves “secondary use.” Secondary use is the use of data obtained for one purpose for a different unrelated purpose without the person’s consent. The Administration has said little about how long the data will be stored, how it will be used, and what it could be used for in the future.

The potential future uses of any piece of personal information are vast, and without limits or accountability on how that information is used, it is hard for people to assess the dangers of the data being in the government’s control”

Jag tycker att ni ska göra ett besök hos SVe TRAF och läsa om möjligheterna till digital integritet

Integritet underrättelsetjänst sociogram brevhemlighet signalspaning rent mjöl i påsen  FRA FRA2


TOP SECRET/ VIPER: UNDERRÄTTELSETJÄNST SKA VARA EN NATIONS ÖGON OCH ÖRON

augusti 28, 2008
The Swedish spyder
The Swedish spyder
Det här superhemliga inlägget med top secret/viper säkerhetsklass skrevs i somras men eftersom jag tänkte twingla till artikeln i idag ang att FRA avlyssnar så kör jag den i repris.
Jag skrev ett inlägg som jag kallade för skallgång, där jag menade att vi kritiker måste besinna oss lite och vi kan  läsa i expressen att FRA måste tas ifrån makten över sökningarna.
Precis. Och jag instämmer i ett rungande ja. Camilla och Agnetas förslag och artikel tycker jag bådar gott för att vi ska kunna åstadkomma det som kallas ”best practise” i lagstiftningen och att vi närmar oss en acceptabel balans mellan personlig integritet och säkerhet kontra framtida hot och risker.  Det som står i texten är i väl överensstämmelse med vad ”Making Intelligence Accountable : Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies föreskriver”

‘Det domstolsliknande organet är inte bra till sin utformning och det ska vara en domstol som ger tillstånd iget annat duger enligt mig.

De kontrollöverrockar som lagts på förslaget kan förhindra underrättelseverksamhetens effektivitet. Att detaljstyra en underrättelseverksamheten  är sällan bra det heller och det är även sådana risker med i det gamla förslaget.  Alliansen ska riva upp inget annat duger. Börja om från början

Och jag instämmer även i att skyttegravspolitiken måste ta ett slut och att vi kritiker måste även försöka fokusera på det som är bra i lagen för den är inte dålig rakt igenom. Det skulle vara intressant att pröva om talmannen kan stoppa en dåligt beredd proposition. Jag tror att en sådan regel finns men jag är inte säker kanske någon annan vet?
Fra A la mask. Bilden är komponerad av Margareth Osju så här skriver hon om sin nya bild illustration.

Fra a la mask är en var en speciell beställning. Den är universell, vilket innebär att både manliga och kvinnliga politiker kan bära hatten utan minsta problem. Passar slingrande och fega politiker och även trotjänare inom FRA som hand i handsken. En mask att agna och lura fula fiskar med. Likt ett blankt torskdrag till att veva in bitska gammelgäddor eller aborrar som lurar i vassen

Förebilden till denna hattkollektion är foliehattsförespråkare inom Svensk Politik och FRA Försvarets radioanstalt självt

Ni vet, ett, foliehattproffs som ansåg att vi FRA-lags kritiker har behov att bära foliehattar. En slingrande typ. Vem urförebilden är? Jo självaste Anders Wik som uttalde sig i en tidning i början av 2007.

Så här yttrade sig Anders Wik i computer sweden då. ”Ändå fortsätter alla foliehattar att tänka på oss som inhemska brottsutredare, inte som signalspanare med internationell inriktning. Om lagförslaget går igenom gör vi bara vad våra uppdragsgivare ber oss om efter godkännande i kontrollorganet. Något annat får vi inte syssla med. Om ingen ber oss om någonting så gör vi ingenting, säger han!

Är det därför de anställt så många analytiker ? Och isåfall så är väl även de från SÄPO som anser att lagen överskrider mandatet foliehattar. Jag befodrar några ur kollektionen snart för deras personals integritets skull.

Samt att då är det inte heller ekonomiskt lönsamt. För så stark är inte hotbilden mot svenska mål inne i vårt land och vad gäller det militära benet så samarbetar vi ganska bra med våra parter ute i mission. De bästa argumenten finns just nu hos Oscar Swartz där han smular sönder Ingvar Åkessons debattartikel i svd jag citerar:

Teknisk signalspaning är alltså INTE avlyssnande efter innehåll i kabel utan en verksamhet som går ut på att i luften kartlägga radar- och radiosignaler och upprätta register över dem så att man av signalens karaktär kan avgöra exempelvis från vilken flygplanstyp den kommer. Detta är en viktig militär verksamhet och den torde utföras ute över Östersjön samt i utlandet. FRA kanske borde stängas och militären få en avdelning för teknisk signalspaning i stället”

Och i en kommentar hittade jag följande: ”I Kabul finns en NIC (National Intelligence Cell) som stödjer både Isaf (där svenska personalen ingår) i stort och den svenska insatsen med underrättelser. På Isafs högkvarter tjänstgör även några svenskar i olika stabsbefattningar”

Kan ingen berätta detta för Åkesson och Tomhylsan?

Dessutom betonar Anders Wik i artikeln att FRA inte har något eget syfte med att lyssna” Tjenare! Då säger jag följande till er alla!

”Underrättelsetjänst ska endast vara en nations ögon och öron. Det ska inte upphöjas till dess själ och hjärta. Däremot ska personlig integritet vara det, och integritet som begrepp beslutsfattandets livsnerv”

Lästips Förre Säpochefen kritiserar förslaget

Ångrar sin nedlagda FRA-röst

Större ambassad bättre än signalspaning

Läs oscar swartz hela postning

Andra bloggar om ingvar åkessons artikel


FRA-MEDLEYT OCH CIRKELRESONEMANG!

augusti 25, 2008
Redigerad 2008 08 25

FRA medley. Den 16september ska det demonstreras. Folkfest är påbjudet på olika ställen i Stockholm då riksdagen öppnar igen. Otaliga är konsekvensanalyserna så den parlamentariska utredningen som socialdemokraterna vill ha till stånd är i princip färdigställd. Det är bara att fiska ur bloggdammen. FRA hjälper säkert till att vaska fram sina guldkorn, eller inte! ;D

Nu börjar jag personligen sakna en komparativ analys på hur sigintkontrollen ser ut i andra länder. Många av blogginläggen där FRA nu debatteras hamnar i cirkelresonemang och argumenten är och förblir de samma. Svenska medborgare ska inte riskera att oskyldigt hamna i ett massivt datatrålande. Och signalspaning är inte detsamma som kommunikationstrålande/ massfiskande efter olika variabler.. typ, cky cky peacekeeper. (Peacekeeper är en missil) Tricky Dicky smeknamn på Nixon en gång då det begav sig.

FRA kan hjälpa till med brottsbekämpande insatser då de har Rikspolisen, Tullverket samt Säpo som kunder. FUN försvarets underrättelsenämd är vingklippt och kompetensen ej tillräcklig. Ledamöterna är stumma eller har yppandeförbud! Har de kommit fram till något av vikt någon gång?  Och utnyttjar FUN sitt mandat tillfredställande? Har de överhuvudtaget tagit några intiativ till en genomgripande översyn  av verksamheten de är satta att kontrollera.

Partnerskapsavtalet med homeland security har legat och snurrat i mitt medvetande de senaste dagarna och kanske vi måste börja och ställa frågor kring det även då vi samtalar om FRA-lagen. Dokumentet är svårtolkat men det finns en hel del ”partnerskapsprojekt” som jag kan tänka mig har med signalspaning och comintteknik att göra.

Avtalet är nog
ett state of the art agreement som bidragit till att låsa in regeringen i en svår position. För det skulle mycket väl kunna vara så att vi tagit emot en del projektpengar av någon eller några part (er) som agerar som ”voice of their masters” för att parafrasera Bengt Åke Wennbergs uttryck.

Byt namn på brusgruvan när lagen görs om. Radioanstalt vad är det för namn på en brusmyndighet?

Här är härligt luddiga formuleringar för partnerskapsprojektet med U.S Homeland Security att börja borra i för hugade.

Means of Achieving Objectives

The Parties shall seek to achieve the objectives set out in Article 2 (Objective) by means which may include, but are not limited to:

a) facilitating a systematic exchange of technologies, personnel, and information derived fromor applied to similar and complementary operational Research, Development, Testing and Evaluation;

b) collaborating to develop technologies and prototype systems that assist in countering present and anticipated terrorist actions in their respective territories and other homeland threats that satisfy their common strategic interests and requirements;

c) integrating or adapting the homeland security technologies of each Party to save development costs;

d) conducting evaluation and testing of prototype homeland security technologies;

e) developing an approach to identify shared priorities, including areas of research for Cooperative Activity.


Andra bloggar om FRA


UNDERÄTTELSETJÄNST SKA VARA EN NATIONS ÖGON OCH ÖRON

juli 21, 2008

uppdaterad med citat från oscar swartz 2008 07 22
Fra A la mask. Marhgareth Osju så här skriver margareth om sin nya bild illustration.

Fra a la mask är en speciell beställning. Den är universell, vilket innebär att både manliga och kvinnliga politiker kan bära hatten utan minsta problem. Passar slingrande och fega politiker och även trotjänare inom FRA som hand i handsken. En mask att agna och lura fula fiskar med. Likt ett blankt torskdrag till att veva in bitska gammelgäddor eller aborrar som lurar i vassen.

Förebilden till denna hattkollektion är foliehattsförespråkare inom Svensk Politik och FRA Försvarets radioanstalt självt

Ni vet, ett, foliehattproffs som ansåg att vi FRA lags kritiker har behov att bära foliehattar. En slingrande typ . Vem urförebilden är? Jo självaste Anders Wik som uttalde sig i Idg i början av 2007

Så här yttrade sig Anders Wik i computer sweden då.

Ändå fortsätter alla foliehattar att tänka på oss som inhemska brottsutredare, inte som signalspanare med internationell inriktning. Om lagförslaget går igenom gör vi bara vad våra uppdragsgivare ber oss om efter godkännande i kontrollorganet. Något annat får vi inte syssla med. Om ingen ber oss om någonting så gör vi ingenting, säger han!!!!!

Är det därför de anställt så många analytiker ? Och isåfall så är väl även de från SÄPO som anser att lagen överskrider mandatet foliehattar. Jag befodrar några ur kollektionen snart för deras personals integritets skull.

Samt att då är det inte heller ekonomiskt lönsamt. för så stark är inte hotbilden mot svenska mål inne i vårt land och vad gäller det militära benet så samarbetar vi ganska bra med våra parter ute i mission. De bästa argumenten finns just nu hos Oscar Swartz där han smular sönder Ingvar åkessons debattartikel i svd jag citerar:

Teknisk signalspaning är alltså INTE avlyssnande efter innehåll i kabel utan en verksamhet som går ut på att i luften kartlägga radar- coh radiosignaler och upprätta register över dem så att man av signalens karaktär kan avgöra exempelvis från vilken flygplanstyp den kommer. Detta är en viktig militär verksamhet och den torde utföras ute över Östersjön samt i utlandet. FRA kanske borde stängas och militären få en avdelning för teknisk signalspaning i stället”

Och i en kommentar hittade jag följande: ”I Kabul finns en NIC (National Intelligence Cell) som stödjer både Isaf (där svenska personalen ingår) i stort och den svenska insatsen med underrättelser. På Isafs högkvarter tjänstgör även några svenskar i olika stabsbefattningar”

Kan ingen berätta detta för Åkesson och Tomhylsan?

Dessutom betonar Anders Wik att FRA inte har något eget syfte med att lyssna” Tjenare!

Underrättelsetjänst ska endast vara en nations ögon och öron. Det ska inte upphöjas till dess själ och hjärta. Däremot ska personlig integritet vara det, och integritet som begrepp beslutsfattandets livsnerv.

Visst är det bra att Folkpartiet går ut och kampanjar för att riva upp lagen men de kunde ha röstat nej medan tid fanns och den enda hjälten i det här är fortfarande Camilla Lindberg som rakryggat tryckte på nej knappen.

Nåväl jag stödjer i alla fall intiativet från folkpartiets Birgitta Ohlssons m.fl taktik och utspel nu. Även om jag i blev riktigt riktigt vresig då hon och de andra inte vågade stå för sin sak i juni. Men hon ångrar sin feghet. och eftersom jag tycker det en styrka att våga erkänna sin dumhet så får det passera.

Bara det inte handlar om proaktivt personligt röstfiske med allt för blanka drag.

Lästips Förre Säpochefen kritiserar förslaget


Ångrar sin nedlagda FRA-röst

Större ambassad bättre än signalspaning

Läs oscar swartz hela postning

Andra bloggar om ingvar åkessons artikel


HAR INBILSKHETEN PARKERAT SIG HOS VISSA INOM ALLIANSEN?

juli 14, 2008
ballpointpens

Tänk om Astronauter skulle vara lika ignoranta mot risk störning och misstag i sitt yrkesutövande.

Har inbilskheten har parkerat sig inom Alliansen? Och hur ska ett uttalande om misstänkta vanföreställningar från Statsministern ang kritiken om FRA lagen tolkas?

Vissa av argumenten som statsråden undslipper sig tycker jag med tydlighet påvisar att vissa politiker är totalt bortkopplade från verkligheten.

Här gäller det för Alliansen med försvarsministern Fred Tolgfors och statsminister Fredrik Reinfeldt att tänka om. För det är inte initierade kritiker i debatten son står för den den binära inramningen i debatten som ÖB Håkan Syrén uppfattade oss. Det är nog en del andra som står för antingen är du med oss eller mot oss tänkandet.

Jag känner inget förtroende inför Mona Sahlins löften heller. Och jag håller med Ingvar Åkesson att det är fan att personalen inte får berätta. Men det kan de göra ändå för än så länge är källor hemliga. Så kom igen öppna munnen och tala om vad ni gör på Lovön.

Det förnämligaste vore om om sakkunniga inom regeringskansliet och Statsråden själva hade koll på de olika delstegen i underättelseanalysen. Det då då de själva fattar beslut efter en sådan mall. Då gäller det att ha en *SUND inställning till sitt arbete och mediaframtoning. Under eftermiddagen roade jag mig med att plocka fram regleringsbrevet för FRA 2007 och där står följande att läsa

Mål Politikområde Försvar

Målet för politikområdet är att
– bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
– hävda vår territoriella integritet,
– försvara Sverige mot väpnat angrepp och
– värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Stöd vid internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens internationella insatser och ha en kompetens som omfattar hela signalunderrättelsekedjan.

Kompetensen ska användas för att stödja bl.a. Försvarsmaktens underrättelseförband och förband med motsvarande kompetens. Det här skrev Sten Tolgfors under i december 2007. Läs igenom regleringsbrevet och fundera lite på formuleringingarna

Gott så. Och så här långt tror jag ingen rätt navlad kritiker motsätter sig FRA lagen. Men vi måste vi skilja på Kommunikationsinhämtning och signalspaning som är olika ting. Det för att det blir förvillande om vi klumpar ihop dem.

En av ledstjärnorna vid taktisk informationsfusion är nämligen att allt underättelsearbete blir meningslöst om inte bedömningarna i tid delges de som har behov av resultatet. Opinionsläget för Alliansen är inte det bästa just nu. Valstrategerna är nog måna om analysera oppositionens läge och kritikernas stridsvärde.

Vad gäller organiserandet har redan bloggosfären tillsammans med gammelmedia visat prov på skarpt genomförande. Och jag avslutar med ett citat från en debattör i corren

våra lagstiftare fattar därför sina beslut om att anta lagen på felaktiga grunder. Av oförstånd i ämbetet eller fullt medvetet spelar ingen roll. Det är nästan lika illa i båda fallen”

*Samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor

Det är ju fan att vi inte får berätta

Lästips. Försvarets Underättelseverksamhet säkerhetstjänst integritet effektivitet.

Avlyssning under falskt flagg
Riksdagen har antagit lagen om FRA:s signalspaning på felaktiga grunder, skriver TOMAS HÄGG, tidigare rådgivare åt Rikspolisstyrelsen i frågor om it-säkerhet

DN: Regeringen måste nu backa om FRA-lagen”

An information fusion demonstrator for tactical intelligence processing in network-based defense

Stig Bergling: ”Därför behöver vi FRA-lagen

Managing inconcistent intelligence