ALLIANSEN SÄTTER INTEGRITETEN I PANT!

juni 13, 2008
Bilden heter Lex Orwell och döptes för en liten stund sedan dagen till ära och den symboliserar alltså det svenska orwellsamhället och dess flytande integritet, flytande osäkerhet och flytande rädsla. Tisdagen 17 Juni heter nu i min begreppsvärld osäkerhetsdagen.

Media har vaknat. Tack för det. Och det var en fröjd att höra Marie Abrahamsson i morgonsoffan i dag. Och det gläder mig att Journalistklubben har mailat riksdagsledamöter och inom bloggosfären pågår kriget om integriteten. Och som Pär Ström mycket riktigt påpekar i sitt blogginlägg så tror jag att Alliansen om de baxar igenom lagen sätter sista spiken i kistan. De sätter den personliga integriteten i pant.

Jag skäms över att socialdemokratin till en början ville ha förslaget och Thomas ”Flex” Bodström är som bortblåst. Han borde komma med en syrlig kontring nu men han har annat för sig. Just nu så är det viktigare att bistå raklödderterrorister och begära ett skadestånd!

Kristdemokraterna har ju velat lagstifta om civilkurage i samhället. Nå! Hur vore det om det modet /kuraget sträckte sig till Rosenbadspuppan onsdagen 18 juni. Det är dags att betrodda politiker visar politisk mognad och tar sitt ansvar inför väljarna och inte sin partiledning.

Den politiska överheten gör som de vill tills vi säger nej via röstsedeln och röstar bort de som inte förstår vikten av personlig och professionell integritet. 2010 kan bli ett intressant valår om vi som väljare ser till att stryka svikarna.

Jag citerar Thomas Mathiesen silently silenced: Essays on the creation of Acquiescence in Modern society från Zygmunt Baumans bok Flytande rädsla sid 12.

Tystande i tysthet är strukturellt; det är en del av vårt vardagsliv; det är gränslöst och därför inpräglat i oss; det är ljudlöst och går därför obemärkt förbi; och det är dynamiskt i bemärkelsen att det breder ut sig och blir allt mer omfattande i vårt samhälle.

Den strukturella karaktären på tystande ”befriar” Statens representanter från ansvaret för det, dess alldagliga karaktär gör det oundvikligt ur de tystades synvinkel, dess karaktär av gränslöshet gör det särskilt effektivt i relation till individen, dess ljudlösa karaktär gör det lättare att legitimera  dynamiska karaktär förvandlar det till en mekanism för nedtystande som kan bli alltmer pålitlig”

Läs SVD Kampanj mot mejlspaning

Likeheten mellan hökar och pacifister

Förre säpochefen kritiserar förslaget

Riksdagen beslutar om omstridd avlyssningslag

DNs läsare kritiska till förslaget om signalspaning

Filmstund mot FRA


ANALYSPÖLSA OCH DAGENS GRILL

januari 10, 2008

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/cruellaI.jpg

Färska siffror visar att 80 av Sveriges Kommuner ser en ökning av personer som kommer från A-Kassan in till socialbyråer runt om i Sverige. Men jag är rättvis så jag talar även om att de minskar i 210 kommuner.

Det vi serveras i gammelmedia är en felaktig föreställning och det går inte att ta miste på vilka avsändarna är. Jag upplever att arbetslinjen fungerar hyggligt även om några kommuner som här i Värmland ser en ökning av socialbidragstagare. Det blir en övertydlig riktning på vissa mothugg från Media. Och Mona Sahlins framing skevar ang. alliansens arbetslinje . Dags att ta ett kliva ut från humle och dumleskafferiet i Rosenbad nu!

Jag fattar fortfarande inte att Socialdemokratin eller Alliansen med en så stor partiorganisation och kommunikationskonsulter kan få till en snärtigare framställning. Please, instegs och halvtakts jobb. Det kan ju uppfattas som en politiker snoa och då gäller det att hålla takten

Politiker ska bekämpa ”utanförskapet och marginalisering” med argument som att vi inom vår rörelse/parti bistår den kreativa mångfalden. Ytterst handlar det om att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens oavsett bakgrund som lantmännen skriver på sin hemsida” Snälla politiker sluta upp med att tjata om utanförskapet någon gång. Vi medborgare är inte dumma i huvudet utan budskapet är uppfattat och noterat…

Däremot så serverar SVD en dagens grill. De upplyser om att lågavlönade blir sjuka av pendling och det kanske alliansen bör se upp med då de tvingar människor att flytta eller ta arbete på annan ort.

Det är inte lätt förmå Politiker och Journalister till en självrannsakande konsekvensanalys av analyspölsan trots att fakta kommer och biter dem i svansen.

Läs :Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, 2007, socialstyrelsen
Andra bloggar intressant om mångfald utanförskap kreativitet

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/humleodumle2.jpg