Foliehattsskak med Peter Fox och Tindra66- Schüttel dein Speck

april 24, 2009
JA den 24 -25 april är en dag att minnas! Den Rosa-vita Cykeln och Route 66

-den 24 -25 april är en dag att minnas!' Den Rosa-vita Cykeln och Route 66

Så skaka lite speck!


BLINKANDE STJÄRNOR OCH SAMARBETSDYNAMIK

december 22, 2007

Lövens sjö lägger sig 10 01 03

God fortsättning och jag hoppas ni får ett inspirerande 2008.

Och får ni långtråkigt kan ni alltid besöka Samarbetsdynamiks hemsida Där hittar ni många intressanta rapporter som kanske kan ge upphov till nya inspel och olika varianter på dopp i organiserings och ledningsgrytan.

Och så vill jag delge er en möjlighet att skåda stjärnan i det blå…

En otäck form av tystnad är nog vad CIA håller på med när det gäller smusslandet av videoband och deras förhörsteknik och jag tycker vi har en parallell och det är hanteringen av Tsunamibanden…

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes och det är väl så att makt och överhet bara vill att det skall vara listiga rävar som vaktar hönshuset, och David Remes försvarsadvokaten i CIA fallet med de bortraderade videobanden sa så här

Plainly, the government wants only foxes guarding the henhouse,” samt the government could not be trusted, based on its trackrecord” så jag avslutar med..

Sanningen är att alla med makt måste granskas. Samt det vore befriande att få höra någon makthavare eller politiker säga tre små ord som jag tycker används alldeles för sällan. Nämligen jag vet inte, eller jag är osäker.

Judge says no immediate ruling on Guantanamo tapes inquiry

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes

SAMARBETSDYNAMIK


KUNSKAPSABONNEMANGET


Och glöm inte de svarta svanarna , håll utkik efter dem de är sällsynta och vackra.

Americas secret war Ang irakkriget och andra intelligenta underrättelser.. stratfor.com


VI ÄR MED ER BURMA/ OUR THOUGHTS ARE WITH YOU BURMA

september 28, 2007

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/BURMA_OM.jpg
Bilden används med tillstånd från upphovsmakaren
©Margareth Osju Arverud

Klicka:Självklart bär jag rött en dag för att visa mitt engagemang och stöd, Mina ord för dagen är Transparens, Besinning och Medkänsla.

Jag hoppas våra bildbloggsblommor kan förmå Burmas militära ledare att även öppna sina hjärtan för oss i väst trots att de bara vill lyssna på Kritik från sina Asiatiska Grannar 

To whom it may concern

To all of you, who were pleading for democracy in Myanmar/ Burma.

We are many in the Swedish blogosphere that would like to manifest our support for you and your peoples work towards democracy.We are all aware of the mediareports regarding the situation in Myanmar /Burma.

And the situation is escalating.In an effort to be able to prevent and reduce the dangers of more deadly violence, we are urging you to consider what other precausions can be made.

Not only from a Swedish prespective, but also from EU and United Nations, UN.Our urgent request is that the UN and EU delegats and the Security Council strongly condem the violent acts that are taking place in Myanmar / Burma.

Out of compassion we bloggers and their readers from Sweden recomend the Myanmar /Burmes Military leaders to re-evaluate the violence. And we Swedish bloggers and their readers of them hope that the burmese Military Governance without hesitation immidiatley will open for peaceful and a reparable dialouge. And in co-operation with its own Citizens.

Our expectation is also that EU and UN are able to send several diplomatic and/ or human rights representatives as the sorrounding worlds objective witnesses in Myanmar/ Burma.

Such actions we hope will indicate the democratic worlds opposition against agressive and fatal violence, that might lead to consequenses beyond imagination. The rapid hostile development within Myanmar/ Burma demands careful and firm attention but de-escalating and human actions.
 

Ursprungstext ©Marcus, Översättning Tindra-Annette /tindra66

 

Tears of Buddha

A single voice, its echo meets two slumbering voices.

Three strong voices cries loudly, and awakes other sleeping tones of voices.

Cooperating human whispers, will eventually become a roar.

A howl that silences the hunger of power and the proclaiming of war  
© Margareth Osju Arverud.// Översättning Tindra- Annette

Häng på och skriv under, Brevet är inte skickat till FN ännu men vi kommer att göra det Klicka:..

Hjälp till och sprid detta budskap, Please help us send this message further!

 

Tack från Marina Margareth, Marcus, Tindra-Annette och till ALLA andra som hjälpt till med det här. Ni är fantastiska.

 


NAMNLAGEN EN TANDLÖS LAG!

juni 12, 2007

Näbbig staffagefigur från Sunnes subkultur

 

  Näbbig staffagefigur från Sunnes subkultur

 

 

Genom olika närliggande personliga händelser har jag kommit att intressera mig för personnamn och personnamnsintrång.

Och kan inte låta bli att förundras över hur sällan det är att någon reagerar över det som skulle kunna kallas personnamnsintrång.

På TV 4 gick för en tid sedan ett program om hur långt en deckarförfattare får gå i sin iver att skriva.

Programmet handlade om hur en familj kände sig kränkt då en roman handlade om ett s.k. spaningsmord och att offrets familj kunde känna igen händelser som var direkt tagna ur verkligheten.

Jag kan verkligen beskriva min känsla som  att jag led med den utsatta familjen, men jag har samtidigt förståelse för den konstnärliga frihet en författare har, att ta delar av verkligheten och omarbeta till intressant läsning.

Vad jag däremot har svårt att förstå, är om en författare /författarinna tar sig friheten att använda personnamn eller efternamn som kan innebära obehag för ”tredje man” om det används på ett sådant sätt, att även om ”tredje man” inte direkt känner igen sig, så kan användandet av namnet väcka anstöt hos mycket nära anhöriga!

Jag reagerar även på att S.k. hjälpredor ihop med författare inte gör nödvändig research. Det tycker jag borde belysas och granskas
mer utförligt.

När sådant händer är man helt utan skyddsnät och namnlagen föreskriver att den med egenartat personnamn skall reagera inom rimlig tid.  Det innebär att den person det alltså gäller skall ha ”stentur”, så att man upptäcker, att den här oetiska verksamheten pågår!

Tindra-Annette Broström/tindra66

så här står det i namnlagen

Särskilt skydd för egenartade efternamn

20 § Har någon förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt kan för- växlas med detta användas av någon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan åberopa rätt till namnet eller om han eller hon eller släkten av ålder eller annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn.

Ingen får obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett
egenartat efternamn, i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning.

Ett efternamn skall anses som egenartat, om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.

21 § Har ett konstnärsnamn eller ett liknande namn blivit allmänt
känt och har någon annan en äldre rätt till ett egenartat efternamn med vilket konstnärsnamnet lätt kan förväxlas, måste den andre inom rimlig tid inskrida mot användandet. Annars får konstnärsnamnet användas utan hinder av vad som föreskrivs i 20 §.

Första stycket tillämpas även i fall då ett kännetecken av det slag som anges i 20 § andra stycket har inarbetats och någon annan har en äldre rätt till ett egenartat efternamn med vilket kännetecknet lätt kan förväxlas.

I de fall som avses i första eller andra stycket kan domstol efter vad som är skäligt föreskriva att konstnärsnamnet eller kännetecknet får användas endast på ett särskilt sätt.

22 § Talan om fastställelse huruvida en rätt till ett egenartat efternamn består eller ej eller huruvida ett förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller ej får prövas av domstol, när det råder ovisshet om förhållandet och ovissheten är till nackdel för den som har väckt talan.

23 § Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat
efternamn är skyldig att ersätta den andres skada, om han eller hon har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne.

Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tas även till lidande och övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.