Vad är det som inte händer hos Säpo?

maj 16, 2010

"Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars." citat Northwiz

”Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande
som styrker att jag är för dum för att ställas till svars.”
citat Northwiz

Bekymrad är nog bara förnamnet. Efter att jag tagit del av rapports meddelande om att tre av RPS/säk’s  chefer saknar utbildning kunskap och kompetens om hur förunderökningsmaterial ska gallras, blev jag först förvånad som senare övergick i ren ilska.  Det är inte vilka chefer som helst som slarvat. De arbetar på de tre viktigaste funktionerna av RPS/Säk’s (säpo) fem olika verksamhetsfält: kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd , säkerhetsskydd och personskydd.

Vi tar det igen. De som underlåtit att gallra arbetar inom kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd. Som skäl anges att de inte förstår reglerna?

Vi medborgare ska anta att cheferna inte läst föreskrifter pga av att omställningen inom organisationen varit så omfattande att det inte funnits tid. Det har funnits utbildningar men cheferna har uteblivit. I min enfald trodde jag att det var obligatorisk närvaro när nya viktiga lagar ska ska köras in. Och förklaringen chefsåklagare Per Lind anger är inte kongruent. Även Camilla Lindberg anser att det är för luddigt

Jag tror att man medvetet sparat materialet för en regning dag för att det kanske skulle kunna vara användbart. Juristen skriver Säpo får grönt ljus att bryta mot lagen. Och jag anser att ansvar /skuldfrågan måste utredas även om brott ej kan styrkas enligt chefsåklagare Per Lind. Systemen är inte konstruerade för att förstöra materialet skriver Anna Troberg och hon är inte ensam om att bli oroad. Jag är bestört

Jag oroas djupt av att det verkar finnas en så nonchalant kultur vad det gäller informationshantering inom Säpo och andra instanser som hanterar mycket känslig information – Anna Troberg

Jag får ta del av följande i SÄPO-AM 18665 09 BEBIL 09000cba813944cb.pdf ”Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning.

‘Vid tillsättning av chefstjänster har den dåvarande verksledningen inte tillsett att dessa personer  hade erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel’. När jag läser det här blir jag rent ut sagt förbannad när det handlar om personal som är betrodda och klarat alla säkerhetsprövningar och satta i högsta skyddsklass för att skydda svensk demokrati

3.2.2. SÄPO har haft årliga ”Busterseminarier” där de myndigheter som använder hemliga tvångsmedel har varit inbjudna. På dessa seminarier har frågan om sparat material i Buster diskuterats. Enligt uppgift har anställda från SÄPO inte deltagit i (buster)seminarierna.

Det är inte svårt att låta tankarna fara iväg och grubbla över hur  analysen för den biografiska underättelserapporten på spaningsobjekt och mål ser ut, om det brister så i kompetenshänseende för den yrke och ansvarsområde de är satta att förvalta.  Tydligen klarar de och några att uttolka kodord och annat då de lyssnar och smyger  på spaningsobjekt då de talar om koka té, äta strömming eller skicka cd-skivor. Eller kan vi räkna med att de övertolkat materialet deras handläggare/agenter/filter försett dem med.

Generaldirektör hos säkerhetspolisen Anders Danielsson var tydlig med att de inte sopat något under mattan och ville ha beröm för sin öppenhet och att de anmält. Hade de inte gjort det hade det varit tjänstefel och ytterligare lagbrott så i det fallet vet jag inte om lovorden ska hagla för att någon, några gör sitt arbete. Däremot gissar jag att han vill att de organisatoriska bristerna inom Rps /SÄK ska lyftas fram i offentlighetens ljus.

Det kan även ha att göra med att vissa integritetskränkande lagar framtvingats för snabbt utan konsekvensanalys. Och gå ut och kritisera politikerna för att inte fått tillräckligt med resurser kan han kanske inte göra. För politikerna som har polisverksamhet på sitt bord har nästan enbart fokuserat på den organiserade brottsligheten och barnporr. Vi vet att det fördelats mycket fiskala resureser till FRA och poliser i yttre tjänst som gör att såpa-säpo nu känner sig lite förfördelade. Något som låter sig anas i  uttalande som görs från säk. emellanåt.  Men fungerar inte rutiner och handhavande kanske de inte heller ska få signalspana fritt.

Generaldirektören kan heller inte gå ut och öppet kritisera tidigare ledningsbrister och knepig organisationskultur som han fått ärva.  Jag håller med Annika Beijbom att vi måste eftersträva mer transparens och god governanceEmma Opassande tar upp medborgare du kan lita  på oss argumenten. Och vi blir blåsta i vanlig ordning.

Hade det här  hänt i en vanlig företagsorganisation hade dessa chefer fått gå direkt. Läser man inte policyföreskrifter på chefsnivå och de lagar som gäller för verksamheten har man inget där att göra. Man får dessutom avsked för mindre i det vanliga arbetslivet.

Jag hoppas någon med makt och inflytande kan stava och uttolka vad begreppet ‘a c c o u n t a b i l i t y’ står för. Jag är så infernaliskt  trött på NIH not invented here syndromet och slingerbultstendenser så fort polisverksamhet säkerhetstjänst  ertappas med fingrarna i kakburken.

Accountability står även för att inse sin delaktighet dvs att ta på sig skuld för brister och inte förflytta eller gömma ansvarsfrågan vertikalt uppåt eller neråt eller i sidled i en organisation. Så fort det är medvind då är oftast alla glada, förhoppningsvis inkluderade och delaktiga. Men inte då det är omvänt. Då ryggar och darrar de likt rädda harpaltar och lägger sig trycker i ett dike tills det är lugnt och de kan hoppa fram igen.

När ska de lära av gamla misstag. Och vad det innebär för tredje man att förundersökningsmaterial inte blivit gallrat, orkar jag inte gå in på. Jag tror det står klart för var och en som har någolunda sund tankeverksamhet.

Eller så kan vi anföra ”herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars” citat Northwiz

Lästips Ny Teknik

Säpo ser risker med förlorad terrorinformation

Lästips delvis kopierat från Mikael Nilsson.

Mark kommenterar Josh inkompetensen. HAX tycker att ansvaret måste klättra uppåt, kanske till ministern? Rick vet intevar han ska börja. Drottningsylt tycker det har blivit grått. Emma  skriver om den mänskliga faktorn. Camilla Lindberg skriver oxå

Annonser

Den förbisedda ändamålsprincipen.

februari 13, 2010

Följde nyheten om de ingripande tunnelbanepoliserna med stort intresse igår morse, läste tweetsen och RT ‘ade i den mån jag själv kunde bidra med ngt. Lodade i den medföljande blogglänken med försiktig skeptisim. Tänkte att det att det kan vara missförstånd eller uppförstorad historia. Men det var ngt i den berättelsen som fick mig att inse att det här är ett övertramp av ingripanderätten, och visitation på allmän plats paragraf 19§ polislagen.

Och vad som glöms bort att nämnas av bloggare och i artiklarna är begreppet ändamålsprincip. Jag uppfattar att det har utövas något som kan kallas arrogant makt/myndighetsutövande. Display of power by arrogance. Men incidenten belyser också ett gott samarbete mellan vanliga människors användning av de sociala medierna i samråd med de traditionella mediekanalerna för transparens och genomlysning och diskussion.

Tydligen inser inte dessa konstaplar att deras uppförande riskerar att ytterligare  urholka kollegors aktiviteter och projekt med att bygga upp tilliten från ungdomar efter senaste tidens händelser. Ex Norra sthlm och på andra ställen i landet ex Rosengård.

Så varför tillämpades inte ändamålsprincipen vid ett ingripande? Den regel som uttrycker följande. Tvång får endast användas för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Får ej användas som indirekt medel t.ex. för att sätta en misstänkt under press.

De civila polismännens agerande står inte proportion till vad Jesper beskrev. Att framtvinga ett raderande av foton på stående fot är overkill. Men visst är det det ett tveksamt fall. Tror inte JO kommer finna ngt anmärkningsvärt men jag reagerar  starkt på är att de ingripande som alibi för att pressa ytterligare beskyller honom för att vara påtänd

Filmar jag som privatperson ev tar foto på allmän plats är jag då en pundare, per se? Jesper Nilsson fråntas också sin mobiltelefon och pengar och poliserna ansätter honom med frågor om han använder narkotika.

Varför anses inte Jesper  eller någon annan för den delen som en individ med civilkurage. Fler än Jesper kunde ha uppfattat situationen likadant och börjat fota eller filma.

De förbipasserande resenärerna kunde ju inte veta att de var poliser det kunde ha varit ‘pundare’ som gav sig på några andra illbattingar som de såg ut i  sina civila kläder. Var finns polisetiken i det här?

Att  anmäla för ofredande och brott mot PUL för att de känner sig bevakade och utsatta som civilpoliser och är oroliga gör det hela ännu märkligare.

De borde inte brytt sig om filmningen och fokuserat  på ingripandet av den eventuelle illbattingen istället. De kunde ha tillkallat förstärkning De

De kunde valt en mer problemlösande strategi i syfte att förhindra konflikt.Civilpoliserna kunde bett Jesper stanna en stund så att de lugnt och sansat förklarat det olämpliga i att Jesper hade foton och att Jespers agerande störde dem i sitt arbete.

En arbetsmetod som med ett annat ord kallas dialogmetoden. Det som då kan uttryckas som display of respect i bemötande-situationen.  De hade då uppfattats som ansvars-patrullerande synliga poliser. Det förhållningssättet hade kunnat rendera i positiva skriverier istället för badwill i rikstäckande media, en massiv twitter och bloggwave. Ett fenomen som ytterligare urholkat förtroende för polisarbete bland ungdomsgenerationen.

Nu brände de sig själva och misslyckades med uppgiften genom att andra resenärer i T-banan kom till platsen och de tvingades att uppvisa sin polislegitimation

Poliserna tvingas ta fram sin legitimation för att resenärerna runt om kring inte skall ingripa. Även mannen i biljettkuren, som jag nyss löst en biljett av, kommer ut och ber poliserna att ”i alla fall ta det lite lugnt, uppger Jesper Nilsson.

Det hedrar Jesper att han höll sig lugn och inte svarade emot. Han väljer att inte motanmäla utan har förståelse för att polisen gjorde sitt arbete.

Jesper Nilsson själv tänker inte upprätta någon polisanmälan. Det känns rätt bra. Jag känner mig inte upprörd eller så, säger han till Nyheter24.

Lästips:sid 21 och framåt Avsnitt kvalitet i polisarbete ‘Individuella variationer i uniformerat polisarbete’ av Stefan Holgersson Johannes Knutsson s

Stefan Holgersson är både polis och forskare. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten tjänstgör han som förhandlare och dialogpolis vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Johannes Knutsson är professor i polisforskning vid Politihøgskolen i Oslo, men är även verksam vid Polishögskolan i Solna.

Tvingade Jesper att radera bilderna
Jesper utpressades av civilpoliser

Poliser trakasserade journalist

”Poliser trakasserar debattör”

bloggar Mary jensen MMK Anders Widén scaber nestor Lars Eric


Konservativa eller osäkra HR-avdelningar vs Social Media

mars 18, 2009

Och nu blir det reklamfilm be boop bedo, buh!

A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes.  Ludwig Wittgenstein.

Börjar dagen så med ett citat eftersom jag tycker om och skratta.  Livet är tillräckligt allvarligt ändå. De senaste dagarna har reflekterat mycket på en liten blänkare i  Agenda, ang ett rekryteringsföretag som svammlade och outade sitt och förtagets  skvallergooglade på sina presumtiva kandidater. 

Det är ju knappast något nytt för mig att ”snofsiga” (löjligt retro, jag vet) handläggarediverse myndigheter och fiiina  HR-avdelningar eller bemanningsföretag genom sin arbetlinje kartlägger och kontrollerar sina sökandes nätrörelser.

Jag och många med mig har skrivit om opak transparens vs kontroll och öppenhet ett flertal tillfällen. Samt personlig branding.   Jag har min inställning klar.  Parrheisa’s demokratiska kraft är underskattad. Parrhesia betyder ungefär uppriktigt yttrat. (Feraless Speach/focault)

Med den attityden som uppvisades i agenda  så vill jag inte arbeta hos hos ett sådant företag .  

Det yttrade visar att de inte har förstått sammanhanget utan fortsätter stånga huvudet mot bergväggen. Transparens 2.0 och delaktighet i det globala offentliga samtalet på internet2.0 är en ”konkurrensvariabel som ett företags HR och personal-avdelning inte ska underskatta. Och det borde hon insett.

”Trallen” eller ”framen” påvisade låg integritets-logik om man tar för vana att sitta och skvallergoogla och oja sig helt utan anledning bara för att man ska. 

Företaget borde  genast uppdatera sin IT policy och gå på lite föreläsningar ang ang öppenhet och möjligheter. Det var genom aktivism 2.0 bottom up via internet Mr Barack Obama vann valet. Men hon kanske hade missat det.

Vi befinner oss i ett nytt paradigm och rekryteraren i SVT’s agenda påvisade med tydlighet att de socialt medieaktivas insikter ligger långt långt före den organisatoriska utvecklingen.

Vänta istället tills efter mötet  med den sökande och undersök om denne nämner att den förekommer på nätet och i vilka sammanhang. Jag anser därför att ansökningshandlingar ska anonymiseras. Den berömda magkänslan fallerar pga av dessa förutfattade meningar. Det är under och efter intrevjun som bloggandet och ev synpunkter på det kan tas.

Ytterligare en sak som gjorde mig irriterad var att ”den snipiga rekryteraren” fick stå oemotsagd. Jag  tycker SVT åtminstone kunde ha försökt att hitta någon som inte alls har den där anala ”marinblå beiga” (konservativ) inställningen mot bloggande och social media.

Huvudsaken är anser jag -att man inte bloggar  så att man bryter mot grundlagen kränker eller uppviglar.  ”Företaget” ska  ge tydlig information om vilken IT-policy som gäller.  Det  så att den nyanställde inte bryter mot de regler efter att rekryteringen är avslutad och att den plockar ner sin blogg.

Som kandidat har jag ett delansvar att upplysa vid intevjutillfället att det bloggats och andra sammanhang man befunnit sig i. Även de mest prekära.


FYRA DAGAR KVAR: RICK FALKVINGE pp MANAR TILL EFTERTÄNKSAMHET

september 12, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Justitia.jpg

Bilden heter jutitia av margareth osju

Stop look and listen så inleder Rick Falkvinge Piratpartiet sitt inlägg idag. En bra uppmaning.

Vi mår alla bra av att stanna upp känna efter och rikta vår uppmärksamhet inåt såväl utåt. Då gäller det inte enbart att tänka i banor av yttre och inre hot. Vi översköljs av en massa information om FRA-lagen i bloggosfären. Och det är så många trådar att det faktiskt riskerar att bli en debatt och bloggsörja. Det tar kraft och tid att sätta sig in i den språkliga innebörden hos olika bloggare och debattörer för att förstå vad de har förstått.

Igår när jag kommenterade hos illustratören Margareth Osju vars bilder ni tar del av så var jag ledsen och upprörd. Jag har helt tappat förtroendet för många politiker. Jag vet inte vad de menar längre då de pratar. Jag blockerar mig även om det de säger faktiskt är vettigt.

Framtidens politiker som blir invalda i riksdagen eller i kommuner måste förstår hur viktigt det är med klarspråk. Det handlar inte enbart om att var en god debattör. Det handlar om att få människor att förstå på ett djupare plan. Insikter och aha-upplevelser som bidrar till en förstärkt transparens och ömsesidighet när vi gemensamt ska skapa en bra politik. Missbruka inte orden. Distorstion är förödande.

Så här skriver Rick Falkvinge idag om transparens.

Lagstiftningsarbetet behöver överlag bli mycket mer transparent. Min vän och kollega Karl Fogel har föreslagit att allt lagstiftningsarbete ska ha krav på fullständig transparens, att varje lagförslag måste skrivas i en wiki, så att alla medborgare kan ha fullständig historik på exakt vilka ändringar som gjorts i förslaget, när, och av vem.

Detta saknas i stort sett helt idag. En 500-sidig SOU eller Ds blir en lika 500-sidig proposition, och ingen sitter och jämför varje ord. Vem har ens kapaciteten?

(…och för att citera en person på en konferens i Finland när jag dryftade den Karl Fogels idé över bordet: “Och plötsligt och oförklarligt, så vaknade tusen lobbyister ur sin nattsömn med ett skrik.”)

Det måste till ett stopp för lagstiftningsarbete som är så ogenomträngligt att inte ens lagstiftarna själva förstår bakgrunden till och konsekvenserna av sina beslut, utan gör som tjänstemän med en helt egen agenda säger åt dem. Källa Rick Falkvinge Piratpartiet

Riv Upp. Gör om. Gör rätt!

Andra bloggar om FRA Fildelning piratpartiet frihet transparens integritet riksdagen bloggsörja

Stop. Look. And listen! Toni Braxton och Michael mc Donald.

VI MÅSTE RÖRA PÅ OSS MENTALT! ANG. TRANSPARENS!

maj 2, 2008


People gotta move, Gino Vanelli

Alla pratar om förändring och transparens. Privat och personligt kontra sekretess och integritet Change Managment. 

Så långt gott och väl. Men det behövs flertalet injektioner av den hårda bistra sanningen för att ta språnget och våga sig på förändring av andra och tredje ordningen. Det är enkelt att mönstersätta informationen och omvandla det till fördomar.  Så fungerar vi när vi agerar som om vi är mentala dvärgar. 

Visst befinner oss i en spännande brytnings tid men en viktig fråga att ställa sig är.
Vilken är min,din,samhällets förväntan på det som vi benämner transparens. Ger transparens det förväntade resultatet?

Ställs frågan till våra experter folkvalda ledare inom myndigheter industrin och övrigt näringsliv om hur de ser på transparensen.

Vilka myter måste vi loda oss igenom angående begreppet. Och använder experter själva öppenheten som underlag till sitt eget beslutsfattande. Är de förtroendeingivande? Vilken grad av legitimitet ger de transparensen 

Jag vill tro att en ökande grad av transparens också leder till ökad delaktighet och ansvar. Och på sikt bidrar till en bättre demokratisk process än den vi befinner oss i just nu?  

Jag repeterar det här i helgen. ADKAR!

The ADKAR model for individual change management was developed by Prosci with input from more than 1000 organizations from 59 countries.

This model describes five required building blocks for change to be realized successfully on an individual level. The building blocks of the ADKAR Model include:

  1. Awareness – of why the change is needed
  2. Desire – to support and participate in the change
  3. Knowledge – of how to change
  4. Ability – to implement new skills and behaviors
  5. Reinforcement – to sustain the change

Lästips: Utdrag ur the see through CEO.  

Mitt inlägg när tranparensen blir till effektsökeri

JMW Att avskedas för sitt bloggande, Paradigmskifte som sagt

Andra bloggar om transparens 1 transparens 2   sociala medier integritet intressant?


RISK FÖR TILLITSKOLLAPS NÄR BLOGGARE AVSKEDAS

mars 7, 2008

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg
Tillitskollaps eller bristande tillitsetik, det är så jag vill beteckna det som sker då ett företag eller en myndighet-migrationsverket väljer att avskeda en anställd för att de skriver ngt olämpligt på en blogg.Den här typen av oproportioneliga bestraffningar/munkavlar är kontraproduktiva då det gäller de anställda och konsumenters tillit/tilltro till produkter/tjänster. Herregud det var en blogg det handlar om och inte bedrägeri i 50miljklassen

Att välja avsked som agerabeteende spär på osäkerhet, och kan ge bränsle till sovande konflikter intraorganisatoriskt. och jag håller nog med Birgitta Elfström att ledningen borde rannsaka sig själva för det finns nog viktigare saker att ägna åt än sig kritisera någon för deras åsikter

Jag plockade fram en bok som heter Tillitskrisen av Peter Stevrin. På sidan 81 står att läsa. ”Tillit är lika bräcklig som robust. Det bräckliga består att många gånger är lättare att förlora den tillit jag byggt upp, än att återfå den igen. Det robusta består i att tillit – men kanske främst misstro -ändå står emot förändringar av olika slag”

De som arbetarmed branding( varumärkesbyggande) eller med Customer Relation känner väl till fenomenet Butterflyeffekten- att en liten fjärils rörelser till slut kan orsaka en tornado. Dvs. att det förfarandet som Procter & Gamble men även Migrationsverket ägnade sig åt då de sparkar en enskild kan göra att man tappar tilltron till företaget/myndigheten och dess totala varumärke och inte vill ha med dess produkter/tjänster att göra.

Har man en hemsida full av floskler av den här typen P&G:s varumärken och de människor som arbetar i P&G är avgörande för P&G:s framgång. Det är människorna i P&G som förverkligar våra värderingar när vi fokuserar på att göra vardagen lite bättre för världens konsumenter. Vi vill skapa en arbetsmiljö som främjar personlig utveckling och som stöder en balans mellan arbete och fritid för våra anställda. Eller är transparenslyriker och förordar öppenhet och tolerans samt mångfald Då gäller det att leva upp till personal och klienters/kunders förväntningar

-här har P&G Procter & Gamble samt Migrationsverket verkligen lyckats att misslyckas i ett enskilt fall.


Jag bjuder på chillhouse medan jag funderar på transparens och procter&gamble..

mars 7, 2008

Sitter och retar upp mig på hur Procter&Gamble hanterade sin medarbetare Bringéus.

Jag är otroligt upprörd över att s.k transparenslyriker på Resumé beter sig så in i benet korkat. 

När jag kom hem igår så slängde jag mina wella stylingpreparat och andra hygien produkter från det narcissistiska varumärket.

Idag har jag köpt ny ögonskugga, och brunkräm eftersom de jag hade, hade en label som tillhör P&G gruppen. Nämligen Max Faktor!