TOP SECRET/SPOKE- DENIABILITY eller ACCOUNTABILITY?

augusti 29, 2008

uppdaterad och rättad blir inte klok på detta verktyg ibland då det grötar ihop sig och blir fel.
Angriper vi FRA-lags dilemmat från fel perspektiv? Wilhelm Agrell menar att sekretessen bygger upp en misstrons murar. Men att vi inte ska vara oroliga att våra mail scannas utan anledning. Ingen kan väl ha undgått att jag länge hävdat att kontrollstationerna FUN, försvarets underrättelsenämnd måste ges ett tydligare fullmakt. Eller så avvecklas denna och allt läggs under integritetsskyddsnämden.
Fullmakten ger nämligen svaret på vilken grad av accountability (ansvarskyldighet redogöraransvar) vi medborgare kan kräva. Våra lagstiftare och många av oss kritiker fokuserar på metod. För att få balans måste vi kritiker nu fokusera på mandat.

Just nu har jag hamnat i en frågeställning med mig själv. Och jag har en känsla av att vi kritiker tittar på FRA-lagen ur ett perspektiv. Vi fokuserar för mycket på inhämtningen och hur den ska regleras och strypas från samverkanspunkterna.

Vi har i dagarna fått kännedom om att det faktiskt skett en ändamålsglidning ang. vad FRA sysslat med. Men utredningen är inte klar och jag kan tänka mig att datainspektionen inte kommer att kunna rikta någon anmärkning ang. FRA försvarets radioanstalt och förfarandet.

Det var råa underrättelser (rådata) det handlade om. Och mycket av det insamlade kan ju faktiskt härröra från öppna källor. Och ett skäl för att inte avidentifiera det biografiska datat kanske kan förklaras med.  Att nu har kontrollaktörer möjlighet att kunna undersöka om att kartläggningen som gjordes av FRA på beställning av en annan myndighet, faller inom ramen för FRA’s interna instruktioner. Givetvis då relaterade till det fält som angetts.

En viktig aspekt vi kritiker inte får glömma är faktiskt att om inte nationer får byta underrättelser med varandra så kan spänningarna öka istället för att minska dem. Och vi är alla rörande överens om att vi som landet Sverige ska fortsätta vara en hängiven förespråkare fred och stabilitet. Och att inhämtning utan reglering skett sedan urminnes tider. Och att det är ytterst tveksamt om det överhuvudtaget går att reglera med hjälp av internationellt enhetlighet. Vi ska se underrättelserna från alla tre benen D v s:

Underrättelseinhämtning via HUMINT. Inhämtning via människor intervjuer eller dokument från öppna eller slutna källor.

OSINT som kan gälla insamlandet av info gällande vapenslag, naturtillgångar via öppna dokument och forskarrapporter.

SIGINT den tekniska som då signalspaning och kommunikationsspaning hamnar under.

Dennis Töllborg försökte få fram att underrättelserapportering ska ses som en kedja av bevis för att nationen ska kunna fatta självständiga policy beslut om framtiden. Det var vad jag hörde i det spretiga och ibland arroganta pratet igår. Självklart är det bra att Sverige gör en egen analys som ska jämföras med de andra aktörerna på underrättelsemarknanden. Men hur mycket av en handelsvara som denna underrättelseprodukt kan och ska få vara, måste undersökas närmare.

Som vanligt då ”experter” ska figurera ska får jag en känsla av att vi vanligt intresserade inte har förstått något eller kan något. Det är endast ”auktoriteten” som känner till något av vikt. Deras förståelsehorisont går utan på allt annat. De om några bör faktiskt ändra sina mindsets. Det är något som underrättelseexperter och spionkonnesörer och spionrävar känner till från sitt yrkesområde. Där är det en tillgång att tänka utanför lådan.

En viktig fråga att ställa i det här sammanhanget är ”hur mycket är tillräckligt data” för att underrättelserapporten/analysen ska ge ett underlag av kvalitet. Då spelar det ingen roll hur mycket det trålas. Vi ska eftersträva att vi har de skarpaste underrättelseanalytikerna vi kan få tag på. Sökbegreppen ska rikta in sig på rätt sak, istället för att vi vanliga medborgare ska förledas att tro att spioner och andra bruskillar hela tiden gör saker rätt.

Gårdagens beteende från Dennis Töllborg oroar mig. Hans inställning ihop med debattarrangörerna ströp bredden i samtalet. Ska människor med specialistkompetens vara med måste de slänga bort sin överlägsenhetsmantel. De måste anpassa samtalet så att även tvtittarna förstår djupet i det sagda. Jag blev enbart irriterad.

Attityden och programledares förkärlek till att låta de med djupare kunskaper få dubbelt så lång prattid bidrar till att de andra i panelen tystnar eller så blir de avbrutna (tystade) av programledaren vilket hände ett flertal gånger.

FRA förespråkarna kunde själva även bidra med att förtydliga vikten av att underrättelseinhämtning och taktisk informationsfusion giltighet. Att insamlandet utgör en stomme i beslutsfattandet. Att bra rapportering och analys är till för att att minimera en överraskningsattack. Att kartläggning och underrättelsetjänsten syftar till att ge bra eller god eller mycket god kännedom om de aktörer som skulle kunna innebära en stor påfrestning för nationen.

Lästips. The Real Intelligence Failure? Spineless Spies.

Who guards the guardians

se debattprogramet FRA svt

Från ett ägghövve till ett annat. Glöm inte vändstekta ägg på bröna!

Från ett ägghövve till ett annat. Glöm inte vändstekta ägg på bröna!


MÅ TRYGGHETEN INFINNA SIG!

januari 8, 2008

 

 

Pax! Have you seen my coin? Forgot one in da ghetto?

Pax! Have you seen my coin? Forgot one in da ghetto?

 

uppdaterad med bild+video 090916 

 

Månde Tryggheten infinna sig nu efter Rikspolischef Bengt Svensons debatt artikel i DN. och synlig polis ger färre brott anser polisfacket

Han försäkrar att modern polis 2010 skall synas ute på gator och torg. Precis som majoriteten av medborgarna önskat sig. Grattis till oss.

Säkerligen kommer vardagsbrottsligheten att minska, för en tid, men Brottsverket AB och Firma Ruffel och Båg lär nog säkertsälla att att brottsligheten sker på andra ställen än i det offentliga rummet. Kreativiteten är hög, icke att förglömma.

Konstaplarna kommer att ha fullt upp. Och skall verkligen allmänheten veta om att polisen patrullerar hela tiden, kanske vi måste öka andelen civilt klädda poliser som vandrar i parker och på undanskymda platser.

En annan tanke som dyker upp är om verkligen om de vill jobba i yttre tjänst, dessa nya hungriga poliser. Ett tag, en två tre år kanske. För det är ett tärande jobb. Mycket hemskt att uppleva och sällan någon som tackar dig för att du gör ditt arbete.

Samt efter ett tag så kommer de nog inte att vilja arbeta dessa oregelbundna arbetstider och med dåligt betalt.

Nu över till något helt annat.

 Vid några tillfällen har Z och L träffats på Kung Biblioteket och därvid har det förekommit att de smusslat sjökort till varandra. Vid ett tillfälle hade en bekant till A. över Z axel sett sjökort med fyrskeppet svenska Björn.

Bland Zamores och L s bekanta och tillhörande sällskap finns även en kvinna Sara F, troligen hemmahörande i Sundbyberg. F. är lättfotad och troligen kommunist. Hon har f.n. förhållande med en sjökapten numera konstituerad fänrik vid flottan, med vilken hon ofta besöker restauranger speciellt tavernan och Riche.

På Tavernan hade hon vid ett tillfälle då hon var i sällskap med ovannämnde fänrik, ryske juden Noum Benkov skall en kvinna kallad Pajen m.fl. högt ha utropat vi är dom enda kommunisterna. F använder även namnet Marion.

Bland L s kvinnliga bekanta finns även en kvinna som kallas Patt Maja denna kvinna brukar besöka ”Blå fågeln” och besöker därefter 5 värnpliktiga vid försvarsstabens vaktkompani som är kommunister. Den ovan nämnda Pajen heterXXXXX och var anställd hos Ernst Schlaback.

A: skulle senare meddela namnet på sjöofficeren som Umgås med F.

Ur övrig illegal verksamhet Wilhelm Agrell sid 112

Move and groove safetynet  2.o  😉